Menu

Vargfakta

Latinskt namn: Canis lupus lupus
Mankhöjd:
Vanligen 60-85 cm. Upp till 90 cm för vuxna hanvargar.
Kroppslängd:
140-200 cm Vikt: ♀ 30-40 kg, ♂ 35-60 kg

Sinnen: Luktsinnet är mycket välutvecklat, liksom hörseln. Vargen ser ungefär lika bra som en människa.
Livslängd:
Medellivslängden är troligen 3-4 år. Det händer att vargar kan bli upp till 10 år gamla.
Könsmognad:
Vargen blir könsmogen när den är 2-3 år gammal.
Högbrunst:
Infaller mellan februari och mars. 63 dagar efter parningen föds vanligen 4-6 valpar.
Revir:
Medelstorleken är cirka 1000 km2
Föda:
Älgen är vargens mest betydelsefulla bytesdjur, men även rådjur, hare, ren, bäver, skogshöns och mindre byten tas. Det händer även att tamdjur angrips, liksom hundar som kommit in i ett vargrevir.
Utseende: Pälsens grundfärg är grågul med mörkare fält över rygg och skuldror. Svansen är vanligen hängande och spetsen är gråsvart. En varg har höga ben, rak rygglinje, stora tassar och ett kraftigt huvud med vita kinder.
Spårtecken: Vargens tassavtryck är hundlika med fyra symmetriska tår, där märken efter klorna oftast syns. Det kan vara svårt att skilja på hund och vargspår. Vargspår är oftast större än en hundspår. Vargen har också längre avstånd (steglängd) mellan spåren på grund av att vargen har långa ben. Vargens framtassar är mellan 9,5-12 cm långa och baktassarna 8,5-10 cm. Ett tips kan vara att studera hur djupt djuret sjunkit i lössnö. En varg som väger mellan 30-50 kg sjunker ungefär lika djupt som en människa. En varg rör sig oftast i trav.

I Sverige fanns det ursprungligen varg i alla landskap utom på Gotland. Målmedveten förföljelse från människan under lång tid ledde till att arten minskade i antal. Skottpengar infördes redan 1647 och avskaffades inte förrän långt in på 1900-talet.

1965 fanns högst tio vargar i Sverige och vid fridlysningen år 1966 ansågs den svenska vargstammen vara så gott som utrotad. 1978 föddes en vargkull öster om Kiruna och 1983 föddes en kull i Nordvärmland.

Efter fridlysningen tog det 30 år innan vargarna började öka i antal. I maj 1991 föddes två vargkullar i Sverige och 1996 föddes tre vargkullar,en vardera i Värmland, Dalarna och Jämtland. 2005 föddes 15 stycken vargkullar i Sverige och Norge, varav de flesta i Mellansverige.

Norrut begränsas etableringen av varg av hänsyn till rennäringen. Söderut utgör biltrafiken ett hinder, eftersom många vargar dör i trafikolyckor.

Varg och hund är samma art

Vargen tillhör hunddjuren och är stamform till alla hundraser. Genom att vargarna lever och jagar i flock underlättas jakten efter stora byten, som till exempel älg. En flock är egentligen en familj som utgörs av ett vargpar, som ofta lever i ett livslångt förhållande och deras valpar från olika årskullar. Inom flocken finns ett väl utvecklat socialt system med bestämd rangordning.

Både honor och hanar, men även valparna har sinsemellan, har en rangordning som bestäms genom uppgörelser och som vidmakthålls genom dominanta respektive underkuvade beteenden. Härigenom minskar risken för missförstånd och aggressivitet mellan individerna. Flocken försvarar sitt revir tillsammans gentemot andra vargar (och hundar), men det är endast vargparet som upprätthåller revirets gränser genom doftmarkeringar.

Vargen ylar och gläfser

Vargflockens ylanden är troligen ett sätt att stärka banden mellan flockmedlemmarna. Det används också för att hävda ett revir och för att komma i kontakt med gruppen på långa avstånd. Vargarna håller kontakten med varandra genom yl och andra läten, dofter och kroppsspråk.

Vargvalparna föds på försommaren

Brunsten infaller mitt i vintern och 4-6 valpar föds i en lya i början av sommaren. Lyan kan vara en utgrävd jordhåla eller ett befintligt rum under några stenblock. Ungarna väger cirka 4 hg vid födseln och är blinda och döva. Ögonen öppnas efter 11-15 dygn.

Vid 4-5 veckors ålder börjar valparna leka utanför lyan. De har då fått sina mjölktänder och kan börja äta kött. De slutar att dia vid 10-11 veckors ålder.

De valpar från fjolåret som är kvar i flocken hjälper till med barnpassning och jakt medan valparna är små. Till hösten har valparna vuxit så pass att de själva kan följa med på jakt. Valparna börjar vandra ur reviret vid 10 månaders ålder, men vissa kan stanna 2-3 år i flocken innan de söker sig egna revir.

Illegal jakt och inavel

Vargen hotas främst av illegal jakt, men också av kraftig inavel på grund av att den svensk-norska vargstammen är liten och isolerad. Detta kan vara orsaken till att vargkullarna verkar minska i storlek.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna

Senast ändradfredag, 06 april 2012 08:43
Högst upp

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.