Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt -- skyddsjakt på ett rödlistat djur, med de vaga skäl som länsstyrelsen anför, strider mot direktivet. Jakt i förebyggande syfte är nu mer en regel än undantag !!

Du hittar vår överklagan här.

Senast ändradtorsdag, 07 december 2017 19:34
© Nordulv 2013