Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv polisanmäler generaldirektör Maria Ågren för brott mot Bernkonventionen

Nordulv har idag polisanmält Maria Åberg, generaldirektör för Naturvårdsverket, för artskyddsbrott.
Föreningen menar att beslutet 2013-01-30 om urvalsjakt av 16 vargar strider mot Bernkonventionen, en överstatlig lag som Sverige är tvingad att följa och där det tydligt anges att jakt efter en hotad art inte får förekomma annat än i särskilt beskrivna undantagsfall.

 

Senast ändradtorsdag, 31 januari 2013 18:20
© Nordulv 2013