Logo
Skriv ut denna sida

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av renförlusterna, visar en ny rapport från Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I flera decennier har rennäringen sökt ersättning för stora förluster av ren till rovdjur. Det har dock varit osäkert hur mycket förlusterna verkligen kan skyllas rovdjur eftersom det bara till liten del varit möjligt att verkligen undersöka renkadaver.

Rendriften i t.ex. Nord-Trøndelag har länge präglats av låg produktion av kalvar och man har pekat på ett stort lodjursbestånd som den viktigaste orsakten. De senaste åren har lo jagats intensivt i området och föryngringen har därmed minskat med nästan 40% från 2008 till 2012.

Överraskande nog produceras det allt färre kalvar i Nord-Trøndelag samtidigt som lobeståndet minskar. Rapporten drar därför slutsatsen att minskningen av lobeståndet inte haft någon större effekt på rendriften i Nord-Trøndelag.

Forskningsprojektet visar att förlusterna blir stora eftersom ett alltför stort antal renar gör att tillgången på mat minskar och djuren därför försvagas varefter de får svårt att möta tuffa väderförhållanden.

Ett högre slaktuttag säkrar lägre antal renar, djur som är i bättre kondition och lägre förluster. Vi ser att renbetesområden med stort uttag av ren har större djur, fler kalvar som föds och växer upp, och är mindre sårbara för ogynnsamt väder och rovdjur, säger Torkild Tveraa som leder forskningsprojektet.

NINA

Senast ändradlördag, 29 juni 2013 21:06
© Nordulv 2013