Logo
Skriv ut denna sida

Grimsöforskare sågar svensk vargpolitik

Grimsöforskare sågar svensk vargpolitik

De fyra Grimsöforskarna Guillaume Chapron, José Vicente López-Bao, Petter Kjellander och Jens Karlsson riktar i ett brev till Science skarp kritik mot den svenska vargpolitiken.

Man hävdar att att den internationella plattform som skapats för biodiversitetsforskning missbrukas i Sverige. Efter påtryckningar från högljudda jägar- och lantbrukargrupper har svenska myndigheter på senare tid öppnat för urvalsjakt riktad mot de mest inavlade individerna. Jakten presenteras som en naturvårdande handling men i själva verket är detta ett exempel på hur vetenskapliga resultat kan misstolkas i politiskt syfte genom att man bortser från det större vetenskapliga sammanhanget. Forskargruppen skriver att det är ett faktum att endast invandring kan ge en varaktig minskning av inaveln men att försök att underlätta invandring av varg i Sverige i stort sett har misslyckats.

Fallet med urvalsjakt prövas nu av svensk domstol och forskargruppen varnar för att om urvalsjakten bedöms som laglig kommer det att få ödesdigra konsekvenser för bevarandet av den biologiska mångfalden i Europa.

Forskarna avslutar med att betona att det är viktigt att som forskare försäkra sig om att vetenskapen används i sitt sammanhang och att det krävs tydliga varningar mot missbruk av forskningsresultat.

Senast ändradfredag, 29 mars 2013 22:49
© Nordulv 2013