Logo
Skriv ut denna sida

Ändrade frågor i ny attitydundersökning från SLU - jämförelse omöjlig

Ändrade frågor i ny attitydundersökning från SLU - jämförelse omöjlig

En ny attitydundersökning (läs här) från SLU om varg har släpptes igår. Liknande undersökningar har gjorts tidigare, senast 2009, men frågorna har nu ändrats på ett försåtligt sätt som gör att de inte är jämförbara med tidigare år.

Där frågan 2009 var

"Vad tycker du om att varg finns i Sverige?

är frågan nu 2013 istället

Vad tycker du om att ha vargar i Sverige?

Skillnaden kan tyckas vara liten men den är avgörande. 2009 var det vargen som var den aktiva, den fanns här och det var något vi skulle förhålla oss till. Nu handlar det i stället om att ha varg i Sverige. Vargen är nu passiv och i stället är det vi som är de aktiva. Skillnaden blir att som aktiv tvingas man ta ansvar för vargen och att ta ansvar kan vara jobbigt. Det säkraste svaret kan då vara att man ogillar.

Man kan också säga att skillnaden är att i frågan från 2009 är det ett faktum att vi har varg medan det 2013 är en öppen fråga om varg överhuvud taget skall finnas i Sverige.

Samma sätt att fråga kommer igen på fler ställen i 2013 års enkät, tex:

Var i Sverige tycker du att vargar ska få leva? 

Frågan är ställd så att det blir givet att det är vi människor som bestämmer om vargen skall få leva.

Skulle du kunna acceptera att ha varg i närheten av platsen där du bor?

Åter, ha varg, ungefär som man har husdjur. Enligt frågan är det inte vargen som finns här, utan vi som har varg här.

Det är stor skillnad på att ha varg här eller vargen finns här.

Undersökning 2009

Undersökning 2013

Senast ändradtisdag, 02 juli 2013 10:55
© Nordulv 2013