Logo
Skriv ut denna sida

Därför kollapsade finska vargstammen - isolering, inavel och tjuvjakt i kombination

Den finska vargstammens utveckling Den finska vargstammens utveckling

Den finska vargstammen ökade först till en uppskattad storlek 2006 på c:a 250 vargar. Därefter har den minskat kraftigt.

Den hann aldrig uppnå tillräcklig storlek för att vara långsiktigt livskraftig och man kan nu konstatera att den gradvis blivit allt mer inavlad. Bl.a. Svenska Jägareförbundet menar att EU:s inblandning orsakat denna utveckling men den slutsatsen är felaktig; orsaksförhållandena är komplexa.

Eeva Jansson, genetikforskare vid universitetet i Uleåborg, har i en omfattande studie kommit fram till en kombination av faktorer.

En grundläggande orsak till inaveln är att de finska vargarna har dålig kontakt med grannpopulationen i Ryssland. Endast c:a en varg migrerar från Ryssland till Finland varje år. Man har ofta förutsatt att de båda populationerna är väl sammanhängande men så är alltså inte fallet. Eeva Jansson nämner flera tänkbara anledningar till detta:

  • Minskande population i ryska Karelen
  • Brist på naturliga vandringsstråk mot Finland
  • Fysiska hinder (andra källor talar om staket efter den välbevakade gränsen)

Tjuvskytte är ett stort problem i såväl Finland som Sverige. Olof Liberg mfl vid Skandulv konstaterade i rapporten "Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe" för ett par år sedan att tjuvskytte står för uppskattningsvis hälften av alla döda vargar i Sverige. Det finns ingen anledning att tro att siffran är lägre i Finland.

Eeva Jansson skriver att tidigare forskning visar att när vargrevirens naturliga sociala struktur bryts genom tex tjuvskytte ökar risken för inavel. När en fertil varg försvinner strax före parningstiden och ingen lämplig ersättare finns tillgänglig kan parning med nära släktingar ske. Flera incestuösa parningar finns dokumenterade i Finland under den studerade perioden.

Grundproblemet är alltså att den finska vargstammen hela tiden varit för liten för att vara långsiktigt livskraftig och flera faktorer har lett till dess kollaps. Eeva Jansson påpekar att de flesta djurarter kräver tusentals vuxna individer för att populationen skall klara sig i långa loppet och för djur som varg krävs god kontakt mellan subpopulationer.

Mycket är likt i förhållandena i Sverige och Finland och den lärdom man kan dra av den finska vargstammens kollaps är att vi måste vara rädda om de vargar vi har och låta stammen öka till livskraftig storlek. Vi kan dessutom konstatera att naturlig invandring från Finland visserligen förbättrar läget men att den inom överskådlig tid inte kan bli tillräcklig. Till det är både den svenska och finska populationen för liten.

Vi har läst

E. Jansson et al: Rise and fall of a wolf population: genetic diversity and structure during recovery, rapid expansion and drastic decline
Molecular Ecology (2012) 21, 5178-5193

Ingår i Eeva Janssons doktorsavhandling presenterad 24 maj 2013

Senast ändradlördag, 29 juni 2013 19:46
© Nordulv 2013