Menu

Svensk forskning: Varg tenderar döda i första hand älgar i dålig kondition

Svensk forskning: Varg tenderar döda i första hand älgar i dålig kondition

En ny rapport av Håkan Sand m.fl. från Grimsö Viltforskningsstation visar att de svenska vargarna dödar proportionellt långt fler älgar i dålig kondition än vad jägarna gör.

Forskarna undersökte benmärgen hos döda älgar och fann att 18,5% av de vargdödade älgkalvarna var akut undernärda jämfört med 3,3% av de jagade. Totalt var det 15,1 procent av de vargdödade älgarna som hade fetthalter som visar att de förmodligen annars skulle ha svultit ihjäl medan motsvarande siffra för de jagade älgarna var 1,6%.

Varg väljer älgar i dålig kondition
Skillnaden kan bero på att vargen i första hand väljer ut och dödar de älgar som är i dålig kondition medan den mänskliga jägaren inte tar samma hänsyn.

Data samlade under många år
Data om vargslagna älgar har samlats under 8 år mellan 1999 och 2009 i 17 skandinaviska vargrevir medan data om älgar jagade av människor kommer från älgjakt under höst och vinter på Grimsös 130 km2 stora forskningsyta under 18 år från 1990 till 2009.

MMF över tid för älg 0år
Benmärgsfetthalt (MMF) som funktion av vargdödade (x) och av människa jagade (prick) älgar från mitten av november till slutet av april. Anpassad tunn heldragen linje visar av människa jagade älgar och streckad linje vargslagna älgar. Det är tydligt att MMF sjunker snabbare fram mot senvintern för vargslagna älgar än för de som människa jagat. Det här valda diagrammet visar 0-åriga kalvar, men förloppet är likartat för äldre älgar vilket visas i rapporten.

Många faktorer
Många faktorer påverkar materialet, och rapporten tar ställning till dem en efter en för att succesivt elliminera felkällor och få ett konsistent resultat. Det är t.ex. känt att mänsklig älgjakt är stakt selektiv på ålder och kön för att få största tänkbara utbyte. Däremot gör en jägare knappast något urval baserat på älgens kondition. Därför måste undersökningen balansera för ålder och kön på rätt sätt.

En annan faktor som man måste ta hänsyn till är att de vargslagna älgarna härrör från en mycket större yta än de som skjutits av människor. Efter djupgående analys där man bland annat jämfört vargdödade älgar från Grimsöområdet med dito jägarskjutna konstaterades att den geografiska skillnaden inte hade någon betydelse.

Stor del av året
Eftersom älgarna inte skjutits vid traditionell älgjakt under del av hösten utan inom Grimsös forskningsområde under hela hösten och vintern har det varit relevant att jämföra skjutna älgar med vargslagna. Det konstaterades att fetthalten i benmärgen avtog under vintern för att nå sitt lägsta värde 1 april.

Slutsats
Forskarna avslutar (Nordulvs översättning)

Vi drar slutsatsen att huvuddelen av vargpredation på skandinavisk älg vintertid sker i tillägg till dödlighet pga svält och att andelen undernärda kalvar som dödas av varg var c:a 5-6 gånger högre (vid användning av 20% benmärgsfetthalt som nivå för dödlighet av svält) än för skjutna kalvar. Denna skillnad i kroppskondition av dödat byte mellan de två predatorerna kan spegla en förmåga hos vargar att testa och identifiera undernärda individer även inom utsatta ålders- och könskategorier, medan människors jakt är icke-selektiv, eller åtminstone mindre selektiv.

 


Sand, H., Wikenros, C., Ahlqvist, P., Strømseth, T.H. and Wabakken, P. 2012. Comparing body condition of moose selected by wolves and human hunter's: consequences for the extent of compensatory mortality. Canadian Journal of Zoology. Can. J. Zool. 90: 403–412.

 

Senast ändradlördag, 14 april 2012 10:54
Högst upp

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.