Logo
Skriv ut denna sida

Båda Skultunavargarna hade ätit får - men vems får?

Skultunatiken Skultunatiken Foto: Länsstyrelsen

Både tiken och hanvalpen som sköts i Skultunareviret i Västmanland i slutet av mars hade rester av får i magen, men inget annat.

Det bekräftar Jessica Åsbrink vid SVA till Nordulv. Hon säger att det fanns både fårpäls och fett ganska sammanpackat.

Men vilket eller vilka får är det?

Såvitt känt har inga får alls försvunnit i området under hela vintern.

Ganska mycket slaktrester av vilt, älgkadaver mm har påträffats av Nordulv i området, något som skulle kunna tyda på medveten eller omedveten åtling. Däremot har inga spår av döda får hittats.

Vargar i det området borde därför inte ha fårrester i magen; det fanns annat att äta. Och inga får saknas...

Inte ens med helikopter lyckades man hitta och skjuta vargarna under mer än två månaders jakt. Så sista jaktveckan sköts båda vargarna samtidigt som det gick rykten om åtling.

Det finns rapporter till Nordulv om att minst fyra vita plastsäckar burits iväg från området där vargtiken sköts, strax efter skottet. Skulle det kunna vara så att säckarna innehöll får?

Pierre Ahlgren, ansvarig för skyddsjakten vid Länsstyrelsen i Västmanland förnekade på torsdagen all kännedom om plastsäckar och åtling.

Frågan är alltså:

- Varför åt vargarna får när det fanns så mycket annat tillhands och varifrån kommer fåret?

Senast ändradfredag, 04 maj 2012 08:58

Relaterade artiklar (efter tagg)

© Nordulv 2013