Logo
Skriv ut denna sida

Skultuna: vargvalp skjuten - jakten fortsätter

Fjolårsvalp, Sklutuna Fjolårsvalp, Sklutuna SVA

En varg sköts under skyddsjakt på söndagsmorgonen rapporterar VLT.

Fjolårsvalp
SVA säger att det är en välmående fjolårsvalp utan några synbara defekter. Vargen vägde 36kg när den sköts. Kulan har gått in i bogen, passerat genom båda lungorna och ut strax bakom bröstkorgen på höger sida av kroppen.

Skyddsjaktsbeslutet

Enligt skyddsjaktsbeslutet skall jakten företrädesvis riktas mot revirets föräldradjur men nu har alltså en valp skjutits. EU-kommissionen har klart uttalat att endast tydligt identifierade individer som vållar allvarlig skada får skyddsjagas.

Om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma ifråga vad gäller ett tydligt identfierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada; med andra ord kan en flock eller grupp vargar inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt (EU-kommissionen 2012-02-01)

Brott mot EU:s intentioner
Beslutet i sig var alltså ett brott mot EU:s intentioner och nu när det verkställts och förmodligen fel djur fällts är det än allvarligare.

Vill även skjuta lodjur
3 oktoberg 2011 dödades 14 och skadades 8 får och lamm vid Rörbo gård utanför Sala (SR Västmanland). I radiointervjun säger ägaren att han skall söka skyddsjakt för både varg och lo (lo är också ett stort problem för honom) men Länsstyrelsen har bara nämnt skyddsjaktsansökan för varg. Ansökan lämnades in 4 oktober och även LRF med flera lämnade in en ansökan 6 oktober. Ansökningarna avslogs. Ansökningarna föreslog att hela reviret skulle skjutas bort. 

Vad som hänt med lodjuren och om det gjordes någon skyddsjaktsansökan vet vi inget om just nu.

Senast ändradonsdag, 04 april 2012 15:57

Relaterade artiklar (efter tagg)

© Nordulv 2013