Logo
Skriv ut denna sida

Åter avslag på skyddsjakt i Lindesberg

Fyra fårägare i Lindesbergs kommun som i februari fick avslag på en skyddsjaktsansökan för varg överklagade men även Naturvårdsverket avslår ansökan.

I sitt överklagande menar fårägarna att vargarna i området uppvisar ett riskbeteende som stängsel inte biter på men Naturvårdsverket gör bedömningen att det inte finns tillräckliga skäl för skyddsjakt och har nu beslutat att avslå överklagandet. (NA)

© Nordulv 2013