Menu
Västmanland

Västmanland

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karta över reviren.

Förlängning i Skultuna - trots alla brister

Skyddsjaktsbeslutet för Skultunareviret i Västmanland förlängdes idag till 31 mars.

Dräktig tik?
Detta trots att inga skador rapporterats sedan det förra beslutet och trots att tiken nu kan vara dräktig.

Stängsel i dåligt skick
Rörbo Gård är bland de som hårdast drivit kravet på skyddsjakt eftersom de fick får rivna i höstas (Sala Allehanda). Ägarna ansökte om skyddsjakt på hela familjegruppen 4 oktober 2011. Bilden ovan (tagen 2012-02-05) visar hur dåligt underhållna stängsel det finns runt gården. Trådarna hänger och går i kors och fungerar inte alls som vargstängsel.

Till beslutet

Landshövding Ingemar Skogö om Skultunavargarna

Västmanlands landshövding Ingemar Skogö kommenterar idag skyddsjaktsbeslutet för Skutunavargarna i en debattartikel i VLT.

Han menar att den folkvalda riksdagen slagit fast den rovdjurspolitik som beslutet följer och hänvisar till att bedömningen skett enligt Viltskadecenters principer.

I en intervju för en månad sedan förklarade Ingemar Skogö varför vi skall ha varg i Sverige:

"- Det finns förutsättningar för detta. Det finns ju rätt mycket varg nere i Europa, där lever man med den och accepterar och jag tror man kan få en sån situation i Sverige också."

Ingemar Skogö: Därför ska vi ha varg i Sverige

"Problemvarg" enligt Viltskadecenter

Varg

En "problemvarg" är:

▪ En individ som angripit tamdjur innanför ett stängsel som satts upp med bidrag från länsstyrelsen eller har motsvarande standard, d v s minst 5 välsträckta trådar med minst 3 000 volt, eller ett välsträckt fårnät (90 cm) med en välsträckt tråd max 30 cm ovan mark och max 20 cm ovan nätet med en spänning på minst 3 000 volt.

▪ En varg som vid 4 olika tillfällen angripit tamdjur under samma betessäsong. Att ribban sätts högre för varg än för lo, björn, järv björn och örn beror på att vargstammens storlek gör att det under de närmaste åren verkar sannolikt att endast ett begränsat antal vargar (gissningsvis < 5 st) kommer att kunna avlivas per år genom skyddsjakt. Det är därför viktigare för varg än för övriga arter att de djur som avlivas verkligen är de individer som är mer benägna än genomsnittsvargen att angripa tamdjur.

Om åtminstone ett av kriterierna uppfylls ges tillstånd för skyddsjakt enligt § 27 Jaktförordningen, inom en radie på 500 m från närmaste fallplats för ett av de angripna tamdjuren. Tamdjursägaren ska kunna överlåta avlivandet till intresserade jägare, eftersom det är orimligt att begära att en tamdjursägare ska hinna med att sköta både tamdjur, eventuellt jobb, eventuell familj och att på ett effektivt sätt jaga varg.

Om angreppen fortsätter, dvs efter femte angreppet, inom ett område som indikerar att det kan vara samma varg som står för angreppen (vargrevir ca 100 000 ha) effektiviseras jakten så att skyddsjakten får utföras av enskild inom en radie på 5 km från närmaste fallplats för ett av de angripna tamdjuren. Karta över tillåtet område kan bl a anslås på länsstyrelsens hemsida.

Om angreppen ändå fortsätter ska länsstyrelsen snarast försöka avliva vargen. Viltskadecenter har tillstånd att använda även icke typgodkända fällor och snaror med en fångsteffektivitet som överstiger den som kan uppnås med passkyttar. Länsstyrelsen kan när som helst rekvirera assistans från Viltskadecenter för sådan avlivning.

Om det finns fler vargar än en i reviret så avbryts skyddsjakten då en varg har skjutits. Vid nytt angrepp av varg på tamdjur i reviret ges återigen skyddsjaktstillstånd på en varg till dess att angreppen upphör eller alla vargar i reviret avlivats. Det är viktigt att även vargindivider med "värdefull genuppsättning", t ex invandrare från Finland/Ryssland, behandlas enligt samma kriterier, eftersom en särbehandling i form av högre ribba för skyddsjakt skapar ett rationellt incitament för att illegalt döda invandrande vargar. Förekomst av särbehandlade invandrande vargar skulle ju innebära att boende i området får "tåla" mer olägenheter än om man haft en annan varg.

Viltskadecenter

Nordulv protesterar mot skyddsjakt på hela Skultunareviret

Skyddsjakt söktes på torsdagseftermiddagen på alla vargar i Skultunareviret, ett vuxet vargpar och sju-åtta valpar. Ansökan har undertecknats av Jägareförbundet Västmanland, LRF Region Mälardalen och Västmanlands Läns Fåravelsförening.

Västmanlands landshövding Ingemar Skogö sade nyligen i en intervju att han hoppades att man skulle kunna leva med varg i Sverige på samma sätt som t.ex. nere i Europa, där det finns rätt mycket varg. Denna skyddsjaktsansökan är knappast ett steg i den riktningen.

Föreningen Nordulv har i ett brev till Länsstyrelsen protesterat mot skyddsjakten:

Ang. skyddsjakt

Vi är fundersamma över att det förekommit rapporter om flera konfrontationerna mellan jakthundar och varg i Skultunareviret.

http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1494595-varg-dodade-tva-av-hans-hundar
http://www.supermiljobloggen.se/2012/01/jagareforbundet-lrf-skjut-alla-vargar-i.html

Eftersom det verkar vara en norm att bevilja skyddsjakt efter fyra angrepp är vi oroade över misstanken att det är satt i system att släppa hundar och få dem angripna för att därefter begära skyddsjakt och få den beviljad. Vi hoppas att så inte är fallet men ber er ändå att överväga att så kan ske och att ni därför inte beviljar skyddsjakt på grund av att människor inte vill ta ansvar för sin hund utan istället fortsätter att släppa jakthundar i vargrevir och ser jakt som första eller enda lösning.

Om vargar ska kunna tillåtas att sprida sig över Sverige från koncentrationerna som huvudsakligen finns i Värmland och Dalarna måste man kunna tillåta att tamdjur angrips om angreppet har skett för att människor inte skyddar sina djur. Att släppa jakthundar i etablerade revir medför en betydande risk och om man ändå väljer att släppa en jakthund i reviret så måste det betecknas som oansvarigt.

Vi vill också påpeka att om man skjuter sönder en familj kan effekten bli den helt motsatta mot vad man tror. En vargfamilj i splittring kan orsaka större skador än en en familj som är intakt.

Riksdagen har beslutat att man ska underlätta för nya etableringar i vargens naturliga utbredningsområde i södra Sverige. Om då myndigheterna ger efter för påtryckningar från jägare, jägar- eller lantbruksorganisationer kommer vi aldrig att kunna anpassa oss efter de nya förhållanden som kommer att råda vid nyetablering av vargrevir. Detta skulle då motverka spridningen av nya revir till omkringliggande län och även acceptansen för vargetableringar.

Ju mer myndigheterna ger efter för skyddsjakt, desto sämre blir acceptansen.


Föreningen Nordulv

VLT

Svensk jakt

Ingemar Skogö: Därför ska vi ha varg i Sverige

Landshövding Ingemar Skogö har intervjuats av Jakt & Jägare. Naturligtvis svarar han diplomatiskt på frågorna men i slutet av intervjun förklarar han för Jakt & Jägares reporter varför vi skall ha varg i Sverige:

- Då tror jag faktiskt att det behövs mer information varför vi skall ha varg. Biologisk mångfald, få ett rikare djurliv osv och det behöver man informera om för att få acceptans.

- Det finns förutsättningar för detta. Det finns ju rätt mycket varg nere i Europa, där lever man med den och accepterar och jag tror man kan få en sån situation i Sverige också.

Hör hela intervjun här.

Skyddsjakt söks på hela Skultunareviret

Jägaren Tomas Jonasson tänker söka skyddsjakt på samtliga vargar (minst nio stycken) i Skultunareviret sedan han idag förlorat sin andra hund sedan augusti.

Trots förlusten av hundarna kommer inte Tomas Jonasson att sluta med löshundsjakt utan han vill i stället få bort hela vargreviret.

Detta kan bli ett test på regeringens nya vargpolitik där skyddsjakt skall kunna tillåtas på hela vargrevir.

Mer i Jakt & Jägare.

Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.