Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv överklagar skyddsjaktsbeslut i Dödens triangel

Föreningen Nordulv överklagar skyddsjaktsbeslutet på tre vargar inom Filipstads kommun, Värmlands län. Föreningen anser att jakten inte är förenlig med gällande lag. Överklagan är skickad till Länsstyrelsen i Värmland, Naturvårdsverket samt EU-kommissionen.


Visa 2012-06-25 Brattforsreviret (publ) på en större karta

En tidigare skyddsjaktsansökan på varg i området avslogs av Länsstyrelsen i början av februari. Det var jägarna i Brattforsreviret som ville jaga varg efter att två hundar dödats under hösten. I slutet av oktober togs en gråhund vid Östansås i Älvsbacka och en vecka senare en finnstövare på Svartåberget i Forshyttan (se nålarna på kartan). DNA-analys visar att varg dödat de båda hundarna.

Brattfors jaktvårdsförening ansökte om skyddsjakt men  Länsstyrelsen ville avvakta den nya lagstiftningen som skulle komma efter nyår. När man kom till klarhet med att den inte skulle ändra något avslogs ansökan.

- Vi bedömde att det inte fanns tillräckligt allvarliga skador som motiverade skyddsjakt sade länsstyrelsens rovdjursansvarig Lars Furuholm till NWT.

Han fortsatte:
- Man kan alltid förvänta sig en viss mängd skador av varg om man jagar i ett revir. Det vi ska bedöma är om det avviker från det normala. Några skador får man räkna med varje säsong. Har man tur händer inget, har man otur blir det flera skador.

Nu, några månader senare, har det gjorts en annan bedömning. Några vargar har setts en sen kväll (söndagen 17 juni dvs samma dag som händelsen på Kolmården). Ingen skada alls är skedd men det bedöms på hörsägen vara så allvarligt att beslut omedelbart fattas om att hela tre vargar skall skjutas trots att observatören inte ens var säker på antalet vargar.

Detta är helt i strid med de direktiv som EU-kommissionen har gett Sverige angående skyddsjakt på varg. I en intervju med TT i januari förklarade EU-kommissionär Janez Potočnik att om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma ifråga för ett tydligt identfierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada. En flock eller grupp vargar kunde inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt enligt Potočnik, vilket är just vad som sker i Filipstads kommun just nu.

Det är också intressant att notera att tre vargkadaver har hittats i just detta område under kort tid sedan maj (se kartan). Eftersom det är länge sedan döda vargar hittats på detta sätt på andra ställen i landet är det anmärkningsvärt att de finns just här, så nära varandra. Misstankar om jaktbrott finns.

Senast ändradmåndag, 25 juni 2012 19:16
© Nordulv 2013