Logo
Skriv ut denna sida

Historiskt få rovdjursskador i Värmland

Viltskadestatistiken för Värmland 2011 visar att vargar dödade 14 får och 7 hundar. Lo dödade 4 får och 1 get. Detta är historiskt sett mycket låga siffror.

1 dödat djur per revir
Antalet vargrevir är i Värmland drygt 20 vilket innebär att bara ett tamdjur (hund eller får) per revir dödades under 2011.

Vargstammen ökar inte
Antalet revir har ökat i Värmland, men antalet föryngringar är färre 2011 än 2010 varför vargstammen inte har ökat säger Länsstyrelsen om de preliminära uppgifterna.

Länsstyrelsen

 

Senast ändradonsdag, 18 april 2012 11:51
© Nordulv 2013