Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv vann - Skyddsjaktsbeslutet i Skåne upphävs av domstol

Nordulvs överklagande av Naturvårdsverkets skyddsjaktsbeslut i Skåne 20 september har bifallits av Förvaltningsdomstolen i Stockholm. Skyddsjaktsbeslutet upphävs.

Domstolen skriver att det inte finns några konkreta omständigheter i utredningen som visar att det vid tidpunkten för beslutet fanns risk för ytterligare vargangrepp i området.

Senast ändradtorsdag, 19 december 2013 22:30
© Nordulv 2013