Logo
Skriv ut denna sida

Beslut av Kammarrätten - jakten i Skåne fortsatt stoppad

Kammarrätten beslutade idag att skyddsjakten på varg i Skåne är fortsatt stoppad.

Det var Naturvårdsverket som hade överklagat Förvaltningsrättens inhibitionsbeslut som fattades efter Nordulvs överklagande av det andra skyddsjaktsbeslutet i Skåne.

Kammarrätten avslår överklagandet av inhibitionsbeslutet men meddelar prövningstillstånd, dvs rätten kommer att pröva Naturvårdsverkets överklagande.

© Nordulv 2013