Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv överklagar 2017 års licensjakt Utvalda

Nordulv har överklagat den kommande licensjakten på varg som beslutades den 29 september av länsstyrelserna i Dalarnas län (berör Orsens revir), i Gävelborgs län (berör Blybergets revir), Värmlands län (berör Brattforsreviret, jaktområde 2) och Örebros län (berör Lokareviret, jaktområde 1). Vi har samtidigt begärt omedelbar inhibition och yrkar på annullering av verkställighetsbeslut som åberopas enligt § 59 jaktförordningen (1987:905) då lag kommer före förordning.

I vårt överklagande anför Nordulv ett antal skäl för att besluten om licensjakt omedelbart skall inhiberas och upphävas. Du kan läsa mer om detta i den fullständiga överklagan, som finns att ladda ner här som pdf-fil.

 

 

 

Senast ändradtorsdag, 20 oktober 2016 09:14
© Nordulv 2013