Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv går vidare till kammarrätten för rätten att överklaga till domstol

Nordulv har idag beslutat att söka prövningstillstånd i kammarrätten för att överklaga naturvårdsverkets delegeringsbeslut.

Förvaltningsrätten avvisade 27 januari Nordulvs överklagande av Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att besluta om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna. Nordulv står fast vid att beslutet strider mot den rätt vi som miljöorganisation skall ha att få miljöbeslut prövade i domstol och överklagar därmed förvaltningsrättens beslut.

Naturvårdsverkets pressmeddelande 2014-01-29

© Nordulv 2013