Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv fick rätt - jakten i Nora är stoppad

Skyddsjakten i Nora, Örebro län är stoppad.

Nordulv överklagade i måndags länsstyrelsens i Örebro skyddsjaktsbeslut. I kväll kom beskedet - Naturvårdsverket upphäver länsstyrelsens beslut och stoppar jakten.

Naturvårdsverket anser att länsstyrelsens beslut inte är tillräckligt motiverat vad avser andra lämpliga lösningar.

Beslutet kan inte överklagas.

Senast ändradonsdag, 02 oktober 2013 19:29
© Nordulv 2013