Logo
Skriv ut denna sida

Skyddsjakt i Nora - Nordulv överklagar

Ett skyddsjaktsbeslut fattades av länsstyrelsen i Örebro län sent på fredagseftermiddagen. En varg skall skjutas i Nora kommun. Nordulv överklagar beslutet.

Det finns flera skäl till varför jakten bör stoppas omedelbart, inhiberas, men framför allt anser Nordulv att jaktbeslutet är fattat på för lösa grunder och utan att allvarlig skada skett.

Eftersom skyddsjaktsbeslutet fattades av länsstyrelsen är Naturvårdsverket den instans som handlägger överklagandet.

Senast ändradsöndag, 29 september 2013 19:49
© Nordulv 2013