Logo
Skriv ut denna sida

Lodjursjakten över.

staffan Widstrand/wild wonders of Europe staffan Widstrand/wild wonders of Europe

Så var ytterligare en licensjakt på lodjur över. En licensjakt som strider mot EU:s art och habitatsdirektiv, och som genomförs trots ett Riksdagsbeslut om en miniminivå på 300 föryngringar. En nivå som uppnåtts en enda gång på 10 år.

Årets tilldelning var som vanligt generös. 123 lodjur skulle skjutas. 89 sköts. Jägarna hävdade att det berodde på brist på spårsnö, vilket är märkligt med tanke på att det främst var i norra Sverige som kvoterna inte lyckades fyllas. Ingen brist på snö där.

Vi har c:a 1250 lodjur i Sverige, de är rödlistade. Antalet har sjunkit snabbt. Licensjakt på lodjur är inte försvarbart.

(källor: Naturskyddsföreningen.

            Statens veterinärmedicinska anstalt.) 

Senast ändradtisdag, 17 april 2012 22:34
© Nordulv 2013