Logo
Skriv ut denna sida

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv.

Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver:

”Med ett så stort antal järvar inom samebyns marker påverkas självklart antalet renar. Förlusterna är stora till rovdjuren. Det utrymme som finns för slakt av ren minskar för varje år. Skadan för samebyn av rovdjursförlusterna är mycket kännbar”

Man säger också att järvarna gör renskötarna oroliga och att den psykosociala situationen har försämrats. Enligt samebyn skall det finnas järvar som härjar dagligen i renhjorden.

Man ber att få skjuta upp till tre järvar.

VK

Senast ändradtorsdag, 17 maj 2012 14:40
© Nordulv 2013