Logo
Skriv ut denna sida

Nya §28 - Facebookgrupp uppmanar till åtling med tamdjur

Nya §28 - Facebookgrupp uppmanar till åtling med tamdjur

En Facebookgrupp, Våga vägra varg i Sverige, spekulerar i hur man på bästa sätt skall utnyttja den nya regeln för §28, rätten att få skjuta varg i nödvärn. Från och med idag anmäler man inte till polisen utan till Länsstyrelsen om man skjutit en varg enligt §28.

Här är ett förslag till handlingsplan som publicerats i gruppen nu på morgonen. Planen bör vara direkt olaglig bl.a. eftersom åtling med tamdjur (tex får) allmänt sett inte är tillåten.

Efter lite funderingar (och några samtal med Lst) har jag kommit fram till en "handlingsplan" om olyckan är framme. Se det som en någorlunda genomtänkt rekommendation som kan behöva modifieras!

Vid en vargattack:
1) Lämna gärna ett dött alt. döda djur kvar något dygn i hagen (vid flera attacker har vargen återvänt till platsen igen)
2) Tillkalla skyttar (om du själv inte tänker sätta dig på pass), gärna minst 2 och helst med olika kaliber.
4) Skjut vargen med två skott från två olika vapen (glöm ej att avlossa minst ett extra "varningsskott" i backen)
5) Vid rapportering enl. §28 till Länsstyrelsen ange att ni sköt samtidigt med minst två vapen av djuretiska skäl - det blir lättare att skylla på varandra om det blir Polisanmälan och svårare att avgöra vilket som var det dödande skottet. (Det går givetvis bra att skjuta extra skott efter att vargen redan är död).

Senast ändradmåndag, 01 juli 2013 08:58
© Nordulv 2013