Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv vann - förbud mot att överklaga strider mot EU-rätten Utvalda

Nordulv fick rätt! Förbudet att överklaga beslut om vargjakt strider mot EU-rätten.
"Överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen står därmed enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening i strid med unionsrätten såvitt gäller beslut om jakt efter en art som skyddas av livsmiljödirektivet. Förbudet skulle således inte ha beaktats av kammarrätten när den tog ställning till överklagandet av förvaltningsrättens beslut. "

Beslut - Högsta Förvaltningsdomstolen

© Nordulv 2013