Menu

Stora brister i jägarbrev till Potočnik

Stora brister i jägarbrev till Potočnik

Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben skickade i tisdags ett brev till EU-kommissionär Janez Potočnik för att klaga på det brev som Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen skrev till kommissionären för några veckor sedan. Vi anser att brevet är insinuerande, har stora brister och flera direkta felaktigheter.

Fult grepp
SJF och SKK påstår i inledningen brevet innehåller direkta felaktigheter ("erroneous statements"). Längre ner i texten nöjer man sig med att kalla brevets påståenden missledande "misleading to the best". Att göra en grov anklagelse i inledningen för att ta tillbaka och dämpa den längre ner i texten är ett fult grepp eftersom många aldrig läser mer än inledningen.

Det finns mer att anmärka på i brevet:

"Swedish research shows that there is a direct relationship between wolf population density and damages to livestock and pets" (svensk forskning visar att det finns ett direkt förhållande mellan vargstammens täthet och skador på boskap och husdjur) Det är tveksamt om ett sådant förhållande finns och i vilket fall som helst är skadorna jämförelsevis små. Som exempel kan nämnas att 2011 trafikskadades 643 hundar, 82 skadades eller dödades av vildsvin medan endast 14 hundar dödades eller skadades av varg (Agrias statistik)

"Scientific surveys show that we already have a situation where a majority of the inhabitants in a number of municipalities where wolves occur want to see a significant decrease in the national goal for the wolf population" (vetenskapliga undersökningar visar att vi redan har en situation där majoriteten av innevånarna i ett antal samhällen där varg dyker upp vill se en betydande minskning av de nationella målen för vargstammen) Källa saknas. Genom att skriva "Scientific surveys" i obestämd form undviker man att redovisa hur många undersökningar som ger detta resultat och om det finns andra undersökningar som gett annat resultat. Man friskriver sig från ansvar för påståendet.

"All available scientific knowledge shows that attitudes to wolves are becoming more and more negative where wolves occur" (All tillgänglig vetenskap visar att attityder till varg blir allt mer negativa där varg förekommer) Källa saknas och genom att skriva "available" behöver man inte bekymra sig om resultat av undersökningar man inte vill kännas vid. Man kan ju alltid säga att de inte har varit tillgängliga!

Vidare skriver man att Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben tillsammans har närmare 500000 medlemmar. Må så vara, men i speciellt Kennelklubben är brevets vargkritiska linje inte förankrad bland medlemmar i allmänhet. Dessutom har de organisationer man opponerar sig mot väl så stor tyngd. Naturskyddsföreningen har c:a 200000 medlemmar och WWF är en världsomspännande organisation med fem miljoner supportrar.

Slutligen, i brevet hänvisas till kommissionär Potočniks "skarpsinniga" påstående vid europeiska jägarorganisationen FACE:s 35-årsjubileum i september, att "what would be most appropriate for the wolf issue is to have it decided at the national level". Vi har läst kommissionär Potočniks anförande och har svårt att hitta detta. Det närmaste vi kommer är en mening "The already mentioned agreement between BirdLife and FACE has already delivered a lot at the EU level, what we need now is to make further efforts to implement it on the ground, at national and regional levels. " (nämnda avtal mellan BirdLife och FACE har redan givit mycket på EU-nivå och vad vi behöver nu är ytterligare ansträngningar att implemetera det på nationell och regional nivå) Om det är detta citat som menas är SJF och SKK helt fel ute för det handlar om fågelskydd.

Vår slutsats i Nordulv är att Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben är ute i ogjort väder när de försöker misskreditera bevarandeorganisationerna Naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen.

Senast ändradonsdag, 14 november 2012 08:43
Högst upp

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.