Logo
Skriv ut denna sida

Ett stort TACK till er alla! Utvalda

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett starkt stöd för det vi tror på. Det gör att vi inte låter oss förtröttas – vi kommer att fortsätta kämpa för vargarna i Sverige.

VI har också stöd från EU-håll för vårt arbete. Speciellt glädjande var det när vi för några veckor sedan nåddes av det glada beskedet från EU-kommissionen att Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet både kommer finnas kvar som skydd för natur och fåglar i Europa och dessutom ska bli ännu effektivare skydd i framtiden. Det sporrar oss ytterligare!

Men det som framförallt sporrar oss alla våra medlemmar. Vi märker nu också hur debatten om 2017 års licensjaktfår fler att vilja stödja oss och vårt arbete. Till både nya och gamla medlemmar vill vi i styrelsen rikta ett stort och varmt TACK!

Till sist vill vi tillönska er alla en God Jul och ett Gott Nytt Vargår!

Styrelsen för Nordulv

 

 

Senast ändradtisdag, 20 december 2016 21:04
© Nordulv 2013