Menu

Debattinlägg - Naturvårdsverkets hemliga möten inför licensjakten 2010

I ett nyhetsinslag i SVT Mittnytt tisdagen 13 juli 2010 ifrågasätts Naturvårdsverkets beredning av förra höstens beslut om licensjakt på varg. I inslaget ställer jag några frågor, men jag tycker inte de svar jag får från Naturvårdsverket är tillfredsställande.

Naturvårdsverket har våren 2010 publicerat en utvärdering av licensjaktsbeslutets beredning (Beslutet om licensjakt på varg 2010). Många detaljer i utvärderingen kan kommenteras men det allra mest anmärkningsvärda är följande korta passus på sid 8:

”Det saknas till exempel anteckningar från några av mötena som hållits under beredningsarbetet liksom dokumentation av inbjudningar och dagordningar. De intervjuade på Naturvårdsverket förklarar bristen på mötesanteckningar från några möten med att de ville skapa ett förtroligt mötesklimat.”

Att en statlig myndighet medvetet låter bli att dokumentera en handläggning för att skapa ”ett förtroligt mötesklimat” tycker jag är häpnadsväckande. Det blir än mer anmärkningsvärt när man läser beskrivningar av vad deltagare kommer ihåg av mötena och vilka som var inbjudna.

Som en del i beslutsprocessen bjöd Naturvårdsverket in till två samrådsmöten för att utforma jakten så att den skulle genomföras så smidigt som möjligt.

Det första mötet, 4 november, ingick som en punkt i dagordningen på ett av Rådet för rovdjursfrågors ordinarie möten. Rådet består av representanter från olika intressen som t.ex. de två jägarorganistionerna, samer, en fäbodförening, länsstyrelsen samt tre bevarandeorganisationer (Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen). Denna diskussion varade ”ett par timmar”.

Det andra mötet hölls dagen därpå. Denna gång vände man sig speciellt till jägarorganisationer och länsstyrelser och mötet höll denna gång på en hel dag. Detta möte tycks vara ett av dem som saknar dokumentation eftersom det inte gått att klarlägga vilka som egentligen bjudits in. Det är emellertid ett faktum att bevarandesidan inte fanns representerad. Vid inget av de båda mötena deltog representanter för turismnäringen. Däremot var vid det första mötet t.ex. Gävleborgs Fäbodsförening representerat. Denna lilla lokala organisation har tidigare uttryckt skarp kritik mot den nya rovdjursförvaltningen fast från andra hållet; att rovdjur och fäbodbruk är svårt att kombinera. Är man liten och har ett specialintresse kan man tydligen få vara med, bara man har rätt åsikter.

Rådet för rovdjursfrågors sammansättning är fast och det medför att bevarandesidan inte erbjöds möjlighet att välja vilka som skulle delta i samråden; man kan tycka att det möjligen kunde finnas andra än rådets medlemmar som borde vara med. Dessutom fanns vid mötet 4 november alltså avsevärt mindre tid till förfogande än vid det möte som bevarandesidan inte fick delta i.

Upplägget med samrådsmötena, vilka som kallades och hur mycket tid som stod till förfogande är intressant. Beslutet om en ny rovdjursförvaltning hade tagits av riksdagen 21 oktober 2009 och det gällde nu till varje pris att få tillstånd vargjakt denna vinter. Utvärderingen förklarar att regeringens tuffa krav på begränsning av vargstammen skulle bli svår att genomföra om jakten hade fått vänta ett år. Därför gällde det att på mindre än två månader forcera processen fram till licensjaktsbeslutet som fattades 17 december. 2 januari 2010 kunde så jakten inledas.

Den stora bristen i beslutsprocessen är alltså att den inte är transparent, att möten skett i hemlighet. Detta bemöts i TV-inslaget inte på något trovärdigt sätt av Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket. Hon förnekar att möten skett i hemlighet men jag anser att möten som bara vissa kallas till (osäkert vilka) och som saknar dokumentation för att mötesklimatet skall bli ”förtroligt” inte kan kallas för annat än hemliga.

Hela hanteringen av beslutet om ny rovdjursförvaltning och licensjakt på varg brister i demokrati. Hänsyn har tagits till företrädare för specialintressen som vill minimera vår vargstam medan den majoritet av svenska folket som faktiskt vill ha rovdjur i vår natur knappast företräds alls. Vi som vill ha varg beskylls ofta för att vara storstadsmänniskor utan kontakt med verkligheten på landsbygden men  det är ett faktum att t.ex. 56% av befolkningen i varglänet Dalarna tycker om att varg finns i Sverige, SLU 2009 . Det är en majoritet.

För att misstagen med de gångna årens odemokratiska, icke-folkliga beslutsprocess inte skall upprepas är det viktigt att hänsyn i fortsättningen tas till den stora opinion även i landsbygd och glesbygd som faktiskt vill ha varg i vår natur.

Jakob Norstedt-Moberg

Varguppropet

Senast ändradfredag, 25 november 2011 20:53
Högst upp

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.