Logo
Skriv ut denna sida

Skyddsjakten i Junsele stoppad - men hotet mot Susi finns kvar

Förvaltningsrätten meddelade idag att den upphäver Naturvårdsverkets skyddsjaktsbeslut från 11 januari.

Mer info här.

Detta innebär att grunden för det beslut som fattades 11 januari var felaktig. Förvaltningsrätten skriver att det är Naturvårdsverket som har bevisbördan och att det finns flera oklarheter. Bl.a. är det inte klarlagt att det är verkligen var vargparet som orsakat skadan på renhjorden.

Men frågan är om detta räcker för att på lång sikt skydda Susi, tiken i Junsele. Nya skyddsjaktsansökningar har lämnats in av samebyarna och Naturvårdsverket har hävdat att det nu är ett nytt läge som gör att man kan börja om från början.

Om ett nytt skyddsjaktsbeslut kommer så kan det gå fort. Nordulv fick i helgen veta att man planerade för ett muntligt beslut som skulle verkställas innan det hann bli offentligt. Susi skulle alltså skjutas innan någon miljöorganisation hann reagera. Detta hot finns fortfarande.

Dessutom var Naturvårdsverkets ursprungliga plan att vargparet skulle bort från området (dvs skjutas) när de fått valpar och uppdraget var slutfört i slutet av maj.

Susi är alltså långtifrån säker.

Senast ändradonsdag, 20 februari 2013 19:34
© Nordulv 2013