Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv får inhibition - skyddsjakten i Junsele stoppad

Efter en intensiv dag där vi pendlat mellan hopp och förtvivlan kom nyss beskedet. Förvaltningsrätten bifaller Nordulvs yrkan att skyddsjakten på vargarna i Junselereviret stoppas tills domstolen granskat fallet. 

Det var i går som Naturvårdsverket beslutade om skyddsjakt på vargarna. Nordulv överklagade och begärde inhibition. Samtidigt kom kammarrättens dom i förra årets Junselejakt som innebar att det fanns grund för Naturvårdsverket att då 2013 fatta skyddsjaktsbeslut men domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen biföll alltså Nordulvs inhibitionsansökan.

Fortsättning lär följa efter helgen.

© Nordulv 2013