Logo
Skriv ut denna sida

Nordulvs mål i högsta instans - Rätten att överklaga prövas av Högsta Förvaltningsdomstolen

Nordulvs överklagande av licensjakten i Värmland har beviljats prövningstillstånd av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Domstolen skriver:

"Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett beslut fattat av Naturvårdsverket, avseende licensjakt efter varg, kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas."

Den kommer senare att ta ställning till frågan om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.

Mer på Högsta Förvaltningsdomstolens hemsida.

 

Senast ändradonsdag, 28 januari 2015 17:11
© Nordulv 2013