Menu

Nordulv - Artiklar filtrerade på datum: maj 2013

Förvaltningsrätten upphäver Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på Susi - Junseletiken

Dom har idag meddelats i målet om skyddsjakt på Susi Junseletiken.

Det var 26 februari om Naturvårdsverket beslutade om skyddsjakt. Nordulv, Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen överklagade beslutet och dom har nu fallit. Förvaltningsdomstolen har beslutat upphäva Naturvårdsverkets beslut.

Domstolen skriver i sin sammanfattning

Förvaltningsrätten finner att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakten efter vargtiken varken uppfyller kraven på att det inte finns någon annan lämplig lösning eller att jakten inte försvårar den ogynnsamma bevarandestatusen hos vargstammen eller förhindrar återställandet av en gynnsam bevarandestatus av den skandinaviska vargstammen i dess naturliga utbredningsområde. Det uppfyller inte heller kravet på att det ska vara allvarlig skada. Kriterierna för undantaget i 23 a § första stycket 3 jaktförordningen är således inte uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna beviljas. Vid denna utgång ska överklagandena bifallas och Naturvårdsverkets beslut upphävas

Här finns mer om domen och det fullständiga beslutet.

Läs mer ...

Manifestation mot varg samlade bara 30 personer

En manifestation mot varg som den lilla föreningen Folkaktionen ny rovdjurspolitik ordnade i Forshaga på lördagen samlade c:a 30 personer.

De flesta åhörare var ganska okoncentrerade. Besvikelsen bland de arrangerande var stor över att så få var intresserade.

Läs mer ...

Jägareförbundets Björn Sprängare avsnoppad av DN:s Hanne Kjöller

För en vecka sedan skrev DN:s ledarskribent Hanne Kjöller en krönika där hon ifrågsatte Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare.

Sprängare hade skarpt kritiserat Förvaltningsrättens dom mot vinterns urvalsjakt och menat att den är "inte värdigt ett rättssamhälle". Kjöller var mycket tydlig med att man hade "kunnat förvänta sig lite mer respekt för den lagstiftande församlingen och domstolarnas självständighet" av en person som Sprängare.

Idag kom Sprängares svar i DN:s pappersupplaga. Han fortsätter sin kritik och menar att Sveriges juridiska och politiska system inte klarar att hantera vargfrågan. Han visar ingen förståelse för den rätt som miljöorganisationer enligt internationella konventioner skall ha att överklaga och påstår att politiska låsningar i Bryssel fördröjer nödvändiga beslut.

Hanne Kjöller svarar Björn Sprängare kort:

Nej, Svenska jägareförgundet respekterar varken svensk lag, gällande förordningar eller demokratiska principer när det genom sin ordförande argumenterar för att lokala beslut skall överodnas Århuskonventionen och EU-rätten

Kjöller avslutar:

Hört talas om riksdagen? Och principen en man - en röst?

Källa: DN 2013-05-15 (pappersupplagan)

Läs mer ...

EU gillar Förvaltningsdomstolens dom

  • Publicerad i EU

EU-kommissionär Janez Potočnik gillade idag gårdagens dom från Förvaltningsdomstolen som ogiltigförklarar urvalsjakten tidigare i vintras.

Han säger att svenska Förvaltningsdomstolen tycks ha samma syn på hur vargjakt stämmer överens med habitatdirektivet som kommissionen hade.

Han tillägger också att EU även i fortsättningen finns till hands om Sverige behöver hjälp med att skriva en förvaltningsplan för varg.

Hela kommissionär Potočniks uttalandet från Facebook:

Seems like the Swedish Administrative Court had the same view about the compatibility of the wolf hunt with the Habitats Directive as the Commission did.

We continue to stand ready to work with Swedish authorities for a management plan that helps to ensure favourable conservation status for the wolf in Sweden while taking into account the needs and rights of people to protect themselves.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.