Menu

Nordulv -

Skakade av Storsjöodjuret - skyddsjakt söks

Medlemmar ur föreningen Nordulv träffades för att njuta av naturen och djurlivet i Jämtland på påskdagen. De skulle tälta i militärtält under natten men träffen fick ett abrupt slut då de fick se en skugga under isen på Storsjön. Isen knakade sedan så att medlemmarna snabbt fick fly till fast mark för att risken att hamna i vattnet var överhängande då isen sprack på sina håll.

- Vi blev verkligen vettskrämda av händelsen och det kan inte ha varit något annat än Storsjöodjuret som visade sig, säger Sara, en av deltagarna som var med. Det är sista gången jag vistas i eller på den här sjön, fortsätter hon.

Mötet och det som skulle bli en trevlig vistelse i naturen fick avbrytas då ingen längre ville tälta i närheten av Storsjön och odjuret. Flera av medlemmarna hade också sina hundar med sig.

- Vi fruktar för våra hundars liv om vi hade stannat kvar, säger flera av dem.

Föreningen Nordulv kommer under tisdagen att skicka in en skyddsjaktsansökan på Storsjöodjuret. Så här går det ju inte att ha det. Man måste ju kunna vistas i naturen och tälta i det vilda utan att behöva frukta för sitt eller sina hundars liv. Att låta sina barn bada i Storsjön borde efter detta undvikas. Att Storsjöodjuret är fridlyst kan inte ha någon betydelse i det här fallet. Det dröjer inte länge innan någon blir tagen av odjuret från djupet i sjön.

Läs mer ...

Grimsöforskare sågar svensk vargpolitik

De fyra Grimsöforskarna Guillaume Chapron, José Vicente López-Bao, Petter Kjellander och Jens Karlsson riktar i ett brev till Science skarp kritik mot den svenska vargpolitiken.

Man hävdar att att den internationella plattform som skapats för biodiversitetsforskning missbrukas i Sverige. Efter påtryckningar från högljudda jägar- och lantbrukargrupper har svenska myndigheter på senare tid öppnat för urvalsjakt riktad mot de mest inavlade individerna. Jakten presenteras som en naturvårdande handling men i själva verket är detta ett exempel på hur vetenskapliga resultat kan misstolkas i politiskt syfte genom att man bortser från det större vetenskapliga sammanhanget. Forskargruppen skriver att det är ett faktum att endast invandring kan ge en varaktig minskning av inaveln men att försök att underlätta invandring av varg i Sverige i stort sett har misslyckats.

Fallet med urvalsjakt prövas nu av svensk domstol och forskargruppen varnar för att om urvalsjakten bedöms som laglig kommer det att få ödesdigra konsekvenser för bevarandet av den biologiska mångfalden i Europa.

Forskarna avslutar med att betona att det är viktigt att som forskare försäkra sig om att vetenskapen används i sitt sammanhang och att det krävs tydliga varningar mot missbruk av forskningsresultat.

Läs mer ...

Länsstyrelsen Örebro överväger skyddsjakt trots att andra lösningar finns

  • Publicerad i Närke

Länsstyrelsen i Örebro län överväger skyddsjakt efter tre angrepp mot fårbesättningar i utkanten av Örebro.

DNA-prover från ett av angreppen har skickats på analys och om det visar att det inte handlar om en genetiskt värdefull varg så kommer ett beslut om skyddsjakt att fattas i slutet av veckan.

Är vargen genetiskt värdefull kommer man att intensifiera skrämsel- och skyddsåtgärderna för att hålla vargen borta från gårdar.

Enligt Jaktförordningen 23a § får skyddsjakt beslutas "om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus". Eftersom länsstyrelsen har en alternativplan med skrämselåtgärder är det tydligt att det finns en annan lösning än skyddsjakt, oavsett om vargen är genetiskt värdefull eller ej. Skyddsjakt skall vara en sista utväg och är alltså inte motiverad i detta fall.

Länsstyrelsen

Läs mer ...

Junselejakten fortsatt stoppad - förvaltningsrättens beslut ligger fast

Kammarrätten har beslutat att inte ge Vilhelmina Södra Sameby prövningstillstånd i överklagandet av inhibitionsbeslutet från i tisdags.

Det var Nordulv som överklagade skyddsjaktsbeslutet omedelbart och begärde inhibition. Nordulv fick gehör för sin begäran och jakten stoppades.

Dagens beslut innebär att inhibitionen ligger fast. Skyddsjakten återupptas inte.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.