Menu

Nordulv - Nordulv - Stadgar

Ingen skyddsjakt för villaägaren i Grycksbo - bristerna kan åtgärdas

Det blir ingen skyddsjakt i Gimmenreviret norr om Falun.

Tidigare i veckan sökte en villaägare i Grycksbo skyddsjakt på varg för en fårbondes räkning men skälen var alltså inte tillräckliga.

Det var natten till den 26 juni som 17 får skadades eller dödades i ett angrepp på varg i Åhl-Tällberg nära Sågmyra. Angreppet skedde i ett hägn med brister som kan åtgärdas och därför finns det andra lösningar än skyddsjakt skriver länsstyrelsen.

Läs mer ...

Villaägare söker skyddsjakt i Grycksboområdet

En villaägare i Grycksbo norr om Falun har sökt skyddsjakt på varg i Gimmenreviret.

I ansökan nämns den händelse strax efter midsommar när en fårbonde i Sörskog ett par mil från Grycksbo fick ett 15-tal får skadade och dödade. Det var då som fårbonden i media sade

– Jag ser det som min livsuppgift att utrota vargen, skriv det!

Ansöker för att hjälpa
Nordulv har fått kännedom om att skyddsjaktsansökan är inlämnad av Grycksbobon för att hjälpa familjen i Sörskog som inte själva vill lämna in en ansökan. Sökaren har sagt till familjen i Sörskog:

Jag ska skicka in den i egenskap av villaägare i byn, dom springer här stup i kvarten också.

Katter saknas
I ett försök att motivera för länsstyrelsen att han är sakägare och själv har problem med varg skriver villaägaren till länsstyrelsen:

Vargarna inom reviret uppvisar ett onormalt oskyggt beteende. Vargar söker sig regelbundet till samhällen och observationer görs regelbundet flera gånger/vecka i omgivande byar, Grycksbo, Aspeboda, Ornäs, Insjön m.fl byar. Ett flertal katter saknas och oron bland småbarnsföräldrar och husdjursägare är påtaglig för att betydligt allvarligare händelser kan inträffa.

Läs mer ...

Safariturer i Bergslagen

WildSweden arrangerar safariturer i Sverige för små grupper och enskilda resenärer. Med oss kan du möta vilda djur på riktigt, såsom älg, varg, bäver, björn och tjäder och lappuggla. De senaste 10 åren har vi tagit emot gäster från 75 länder. Följ med våra guider ut i skogen!
Länk

Läs mer ...

Varg påkörd öster om Östersund?

En kvinna är säker på att det var en varg hon körde på mellan på riksväg 87 mellan Östersund och Stugun för c:a en vecka sedan.

Enligt uppgift till ÖP ska djuret ha klarat sig och sprungit till skogs.

Det fanns pälsrester kvar på bilen. DNA-analys av dessa kan ge svar på om det var varg och kanske även vilken individ som påkördes.

Det har under vintern och våren rapporterats flera gånger om varg i ungefär detta område. Bl.a. fanns den genetiskt viktiga finsk-ryska flyttvargen Susi inte långt härifrån vid minst ett par tillfällen.

Läs mer ...

Varg skjuten vid finsk-ryska gränsen

 

En varg sköts för ett par veckor sedan nära Lieksa vid finsk-ryska gränsen.

Vargen skall ha varit orädd för människor men inte uppträtt på ett sätt som om den vore tam.

Gränsvakter följde efter vargen med bil och när de hann upp den flydde den in i skogen.

Eftersom man ansåg att vargen kunde vara en risk för gränsvakternas hundar beslöt man att avliva vargen.

Vargen vägde c:a 40kg och verkade vara vid god vigör. Prover har skickats till Evira, finska Livsmedelssäkerhetsverket, för analys av bl.a. härstamning.

YLE

Läs mer ...

Utan rovdjur svälter skogens djur

Sörmland är vilttätast i landet, mycket beroende på ett starkt jägarintresse.

Det finns så mycket vilt att maten inte räcker till; älgar ger sig på tallplant, blir undernärda och svälter. Hjortar och älgar äter upp allt vad de kommer över av lövträd. Det utarmar den biologiska mångfalden eftersom många arter är beroende av lövsly för att överleva rapporterar SN.

Om rovdjuren vore fler skulle balansen återställas; viltstammen skulle begränsas till en rimlig nivå.

Läs mer ...

Tjuvjakt av älg bekämpas med plombering

För att bekämpa tjuvjakt på älg kommer plombering att användas i Norrbotten i höst.

Att plombering införs kan ses som en bekräftelse på att tjuvjakt är ett stort problem.

Varje licensområde får ett antal plomber som exakt motsvarar älgtilldelningen. Plomben fästs i hälsenan på de älgar man skjuter lagligt.

Slakterier, helikopterpiloter och andra som kommer i kontakt med skjutna älgar uppmanas larma om plombering saknas.

 

Såväl Naturvårdsverket som miljöåklagare är positiva.

NSD

Läs mer ...

Skyddsjakt på varg i södra Norge

  • Publicerad i Norge

Det skall skyddsjagas en varg i Hægebostad i södra Norges inland.

Fylkesmannen har gett tillåtelse till jakten efter att fyra får och ett lamm har hittats döda.

Vi trodde först att det var lo som hade varit i farten men Statens Naturoppsyn har konstaterat vargangrepp säger markägaren Gunnuf Mannflå till Lindesnes Avis.

Vargen skall också ha setts efter en väg i området på fredagen.

Mannflå säger att det troligen är samma varg som det utfärdats skyddsjakt på i Aust-Agder och som påkördes av tåget förra söndagen i Marnardal. Det förmodas att vargen klarade sig oskadd från påkörningen och sedan fortsatte västöver.

Det skall inte finnas varg i Vest-Agder tillägger Mannflå som på fredagseftermiddagen fick bekräftat av Fylkesmannen att skyddsjakt utfärdats.

Skyddsjaktsbeslutet

Läs mer ...

Varg skall ha setts i Lillhärdal

Vad som påstås vara varg har enligt Länstidningen setts vid två tillfällen det senaste dygnet i Lillhärdal.

Vid 20-tiden på onsdagskvällen skall kor ha jagats vid Blädjan. Djuret beskrivs som stort och med gulbrun färg.

– Man blir less, får jag möjlighet så skjuter jag den direkt enligt paragraf 28, säger djurägaren Anders Olofsson.

På torsdag morgon gjordes en liknande iakttagelse vid Mölingdalsvallen.

Naturbevakare från Länsstyrelsen var under torsdagen vid Blädjan och ovanför Anders Olofssons gård för att leta efter skador på djuren samt spår och spillning efter vargen. Men de hittade inte varken spår efter vargen eller skador på djuren.

Helena Eriksson, enhetschef på Naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Jämtland, säger att det idag inte är aktuellt med någon insats för att få bort vargarna.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.