Menu

Nordulv - Nordulv - Stadgar

Tre vargar skulle skyddsjagas i Filipstad - inga vargar hittade

På tisdag tar skyddsjakten på tre vargar i Forshyttan vid Filipstad slut men ännu har inga vargar hittats.

Skyddsjakten utlystes mycket snabbt sedan en dam med hund sett en varg samma dag i juni som en djurskötare dog i varghägnet i Kolmården. Det var ett drastiskt beslut efter en bagatellartad händels. Nu säger Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen att händelsen kanske bara var en tillfällighet.

Tillfällighet
– När vi var där och undersökte det hela såg vi att det fanns färska älgspår på platsen och det kan helt enkelt vara så att kvinnan och hennes hund kom emellan vargarna och älgen, varpå vargarna då slog fokus på hunden istället.

Inte lättvindigt
Men Lars Furuholm vill inte kännas vid att beslutet att skyddsjaga tre vargar för att en varg av en tillfällighet kommit i närheten av en hund togs för lättvindigt.

- Vi brukar ha en regel om vargarna kommer nära och inte går undan så vill vi ha bort djuren från området.

Varför tre vargar?
Varför hela tre vargar, mer än vid de flesta andra skyddsjakter, skulle jagas framgår inte av reportaget i VF.

Läs mer ...

Gianluca framme i Östersund

Gianluca Gaudenzi som cyklar i Pesinkivargens spår på väg mot Karelen har nu kommit till Marieby strax utanför Östersund.

De närmaste dagarna kommer han att tillbringa på Storsjöyran. Han skall prata med folk och samla namnunderskrifter.

Efter helgen fortsätter han norrut mot Strömsund.

Bloggen


Visa Biking for wolves på en större karta

Läs mer ...

Han sökte skyddsjakt - blev jaktledare och jagar nu varg

För en vecka sedan beslutades om skyddsjakt på en varg väster om Sandviken. Jakten gäller t.o.m. 17 augusti.

Det var en grupp kvigor som för ett par veckor sedan rymde och sprang några kilometer. Vad som bedöms vara vargspår har hittats utanför fållan och man tror att det var en varg som skrämde kvigorna (GD).

I området togs i höstas vid två tillfällen sammanlagt fem får av varg.

Dessa händelser, DNA-analyserad spillning från vintern, samt några obekräftade observationer är allt underlag som finns för skyddsjakten.

Sökaren blev jaktledare
Ägaren till kvigorna och den bonde dit kvigorna sprang ansökte tillsammans om skyddsjakt. Nu visar det sig att inte nog med att länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på sällsynt lösa grunder; man har också utsett ägaren till kvigorna till jaktledare.

Licensjakt
Myndigheten visar med detta att den som vill jaga varg kan få göra det bara den ansöker, i synnerhet när kraven på skador och bevisning är så låga som i detta fall. Det ligger närmare licensjakt än någonsin.

Prejudicerande
Skyddsjakt pga skrämda kor riskerar att bli prejudicerande. Om skyddsjakt ska beviljas för att kvigor kan skrämmas och att man inte förväntas kunna stängsla tillräckligt noggrant för nötkreatur så kommer största delen av södra Sverige att utgöra ett ”kobetesområde”, ungefär som ”renbetesområde”,  där varg inte kan etableras. Att en varg passerar en kohage kan inte vara tillräckligt skäl för att den ska jagas. Detta har aldrig tidigare ansetts utgöra grund för skyddsjakt och därför riskerar detta fall att få svåröverskådliga konsekvenser.

Fler märkliga omständigheter
Det finns fler märkliga omständigheter. I beslutet förklaras att Viltskadecenter har lämnat ett muntligt utlåtande. När Nordulv försökt ta del den tjänsteanteckning som alltid skall finnas har det gått trögt. Det senaste beskedet vi fått från länsstyrelsen är att anteckningen, om den existerar, ligger i den ansvariges dator och att hon är på semester tre veckor framöver varför den inte går att komma åt. Denna hantering är inte i enlighet med förvaltningslagen.

Nordulv överklagar skyddsjaktsbeslutet
Nordulv lämnar idag in ett överklagande av skyddsjaktsbeslutet där vi i dessa och ytterligare åtta punkter kritiserar beslutet.

Skyddsjaktsbeslutet

Läs mer ...

Gianluca cyklar för vargen - Nordulv har träffat honom

Gianluca Gaudenzi cyklar i Pesinkivargens spår. Han började i Galven i Hälsingland för en dryg vecka sedan. Nordulv träffade honom idag vid Gillhov sydost om Svenstavik i södra Jämtland.

Tio mil söder om Östersund, vid en spegelblank sjö, hittar jag Gianluca. Han har slagit läger vid en klippstrand ett par hundra meter från närmaste väg, omöjlig att hitta utan vägbeskrivning.

Gianluca Gaudenzi - Biking for wolvesGianluca berättar med intensiv blick för mig om sitt projekt som består av två delar.

Dels vill han vill dokumentera de trakter där Pesinkivargen passerade innan den i Galven bildade revir. Där har den med tre vargkullar försett den svensk-norska vargstammen med nytt och ovärderligt genetiskt material.

Dels vill han agera för att rädda vargen i Sverige. Han vill bilda opinion för att vargen behövs och han vill samla tillräckligt många namnunderskrifter för att EU skall kunna tvinga Sverige att stoppa jakten på varg. Det är inte gjort i en handvändning. En miljon röster behövs, varav något hundratusental svenska. Men Gianluca är övertygad om att bara vi hjälps åt alla vi som värnar varg, över grupp och föreningsgränser, så kommer vi att lyckas.

2012-07-24 gianluca 1

Foto: Jakob Norstedt-Moberg

Gianluca fotograferar, träffar människor,  observerar och undersöker kilometer efter kilometer av den långa vägen till finska Karelen. Eftersom vägen är lång och går genom mycket glesbefolkade trakter är han beroende av solcellspaneler för laddning av mobil och dator. Av Nordulv fick han idag en diktafon som han behöver för att spela in alla intervjuer han gör. Det han nu önskar sig mest av teknik är en videokamera att montera på sin cykel för att kontinuerligt dokumentera färdvägen.

Packningen drar han på en liten släpvagn efter sin ganska slitna cykel. Han har inte mycket mat med sig utan äter det som står tillbuds efterhand under resan. Men den enkla dieten stör honom inte; han har tidigare bland annat levt på stenålderskost av magraste slag under långa skidexpeditioner i Jämtlandsfjällen.

Nu närmar sig Gianluca Östersund. Därefter kommer han att forsätta efter E45:an mot Lappland och Tornedalen. I september räknar han med nå sitt mål i Karelen.

Vill du stödja honom? Betala en slant till vårt plusgirokonto 141220-4. Märk betalningen med Gianluca.

Nordulv kommer att löpande rapportera från hans resa. Följ också hans blogg.

Läs mer ...

Gianluca cyklar för vargen - Nordulv har träffat honom

Gianluca Gaudenzi cyklar i Pesinkivargens spår. Han började i Galven i Hälsingland för en dryg vecka sedan. Nordulv träffade honom idag vid Gillhov sydost om Svenstavik i södra Jämtland.

Tio mil söder om Östersund, vid en spegelblank sjö, hittar jag Gianluca. Han har slagit läger vid en klippstrand ett par hundra meter från närmaste väg, omöjlig att hitta utan vägbeskrivning.

Gianluca Gaudenzi - Biking for wolvesGianluca berättar med intensiv blick för mig om sitt projekt som består av två delar.

Dels vill han vill dokumentera de trakter där Pesinkivargen passerade innan den i Galven bildade revir. Där har den med tre vargkullar försett den svensk-norska vargstammen med nytt och ovärderligt genetiskt material.

Dels vill han agera för att rädda vargen i Sverige. Han vill bilda opinion för att vargen behövs och han vill samla tillräckligt många namnunderskrifter för att EU skall kunna tvinga Sverige att stoppa jakten på varg. Det är inte gjort i en handvändning. En miljon röster behövs, varav något hundratusental svenska. Men Gianluca är övertygad om att bara vi hjälps åt alla vi som värnar varg, över grupp och föreningsgränser, så kommer vi att lyckas.

2012-07-24 gianluca 1

Foto: Jakob Norstedt-Moberg

Gianluca fotograferar, träffar människor,  observerar och undersöker kilometer efter kilometer av den långa vägen till finska Karelen. Eftersom vägen är lång och går genom mycket glesbefolkade trakter är han beroende av solcellspaneler för laddning av mobil och dator. Av Nordulv fick han idag en diktafon som han behöver för att spela in alla intervjuer han gör. Det han nu önskar sig mest av teknik är en videokamera att montera på sin cykel för att kontinuerligt dokumentera färdvägen.

Packningen drar han på en liten släpvagn efter sin ganska slitna cykel. Han har inte mycket mat med sig utan äter det som står tillbuds efterhand under resan. Men den enkla dieten stör honom inte; han har tidigare bland annat levt på stenålderskost av magraste slag under långa skidexpeditioner i Jämtlandsfjällen.

Nu närmar sig Gianluca Östersund. Därefter kommer han att forsätta efter E45:an mot Lappland och Tornedalen. I september räknar han med nå sitt mål i Karelen.

Vill du stödja honom? Betala en slant till vårt plusgirokonto 141220-4. Märk betalningen med Gianluca.

Nordulv kommer att löpande rapportera från hans resa. Följ också hans blogg.

Läs mer ...

Två vargar påkörda och dödade i Finland

På två platser i Finland påkördes och dödades varg natten mot söndagen.

En man åkte från Björneborg söderut längs riksåttan när två vargar dök upp framför hans personbil. Den ena vargen hamnade under bilen och dog efter att ha släpats en bit.

I Norra Karelen blev en GPS-märkt varg ihjälkörd i en frontalkrock med en personbil i Polvijärvi.

YLE

Läs mer ...

Skyddsjakt på varg väster om Sandviken

En varg skall skyddsjagas väster om Sandviken.

Sökanden anser inte att det går att inhägna 300 kreatur med rovdjursavvisande stängsel.

Beslutet har fattats sedan 21 kvigor för några dagar sedan jagades och stressades, enligt länsstyrelsen av varg.

Jaktledare är utsedd och jakten är tillåten under perioden från och med den 20 juli till och med den 17 augusti.

Beslut

Läs mer ...

Gianluca finns i Lobåsbergets naturreservat, cyklar för vargen

Gianluca Gaudenzi som cyklar i Pesinkivargens spår befinner sig just nu i Lobåsbergets naturreservat i Ljusdals kommun.

Lobåsbergets naturreservat består av barrskog i en sydvästsluttning. Det växer mest granskog men det finns även stora inslag av tall, björk och asp i området. Den enda avverkning som har förekommit här är dimensionsavverkningar.


Visa Biking for wolves på en större karta

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.