Menu

Nordulv - Nordulv - Stadgar

Beslutet klart för Gräsöskyddsjakt, sju dagar efter att jakten börjat

Nu finns skyddsjaktsbeslutet för Gräsövargen. Det skriftliga beslutet fattades igår och gäller från 2012-06-22 (midsommarafton) till 2012-07-08 Läs beslutet här. Ett muntligt beslut fattades redan 22 juni och en jaktledare utsågs och jakten hade därmed börjat redan förra helgen.

Enligt länsstyrelsen har jaktledaren nu avsagt sig uppdraget och en ny jaktledare måste utses innan jakten fortsätter.


Se kartan "Gräsö med ungefärligt skyddsjaktsområde" förstorad

Skyddsjaktsområdet är anmärkningsvärt stort. Samtidigt skriver Naturvårdsverket i sitt beslut att

För att säkerställa att jakten sker på ett effektivt sätt samt att rätt vargindivid blir föremål för jakt bör Länsstyrelsens personal vara behjälplig med lokalisering av vargen samt på lämpligt sätt följa jaktens genomförande och hålla kontakt med utsedd jaktledare.

Man undrar på vilket sätt man kommer att säkerställa att "rätt vargindivid" skjuts...

I februari krävde EU att få detaljgranska alla skyddsjaktsbeslut på varg som utfärdas i Sverige. Senast dagen efter vill EU ha beslutet sig tillsänt. När det muntliga beslutet från midsommarafton nådde EU-kommissionen är fortfarande oklart.

Läs mer ...

Nordulv överklagar skyddsjaktsbeslut för Gräsövarg

Nordulv har överklagat skyddsjaktsbeslutet för vargen som i torsdags i förra veckan dödade får på ett skär utanför Gräsö i norra Uppland.

Grundskälet är att jakten strider på Art- och Habitatdirektivet. Dessutom anser Nordulv att det inte är etiskt försvarbart att jaga en varg under föryngringsperioden. Det finns tecken på etablering av revir inom ett område nära intill den plats där skyddsjakten pågår.

Naturvårdsverket fattade på fredagen ett muntligt beslut om skyddsjakt, jaktledare utsågs och skyddsjakten inleddes omedelbart. Ännu, fem dagar efter det muntliga beslutet, finns såvitt känt inte något skriftligt beslut på skyddsjakten.

EU-kommissionen begärde i vintras att få in alla skyddsjaktsbeslut på varg inom ett dygn men har såvitt Nordulv förstår har inte det muntliga beslutet skickats till EU.

Läs mer ...

Skyddsjakt pågår på Gräsö på muntligt beslut

Enligt nya uppgifter till Nordulv fattades muntligt beslut om skyddsjakt på Gräsö i fredags, jaktledare utsågs och skyddsjakten påbörjades.

Däremot finns ännu inget skriftligt beslut från Naturvårdsverket trots att jakten pågått i fyra dygn.

Huruvida EU informerats inom ett dygn som tidigare krävts är ännu oklart.

Läs mer ...

Skyddsjakt på Gräsö uppskjuten - ingen har ansökt

Det är ännu inte klart med skyddsjakt på Gräsö där en varg angrep får i förra veckan.

I fredags framstod det som att det var klart med skyddsjakten.

- Vi har begärt skyddsjakt på vargen och Naturvårdsverket har nu gett tillåtelse till det sade då Per Blomkvist, rovdjursanvarig vid länsstyrelsen i Uppsala län till UNT.

Idag säger Göte Hamplin på Naturvårdsverket till Nordulv att man ännu inte fattat något beslut och att man tror att en ansökan om skyddsjakt från djurägaren skall komma in under dagen.

Uttalandet i fredags från Länsstyrelsen i Uppsala län var alltså förhastat och visar återigen vilken längtan många har efter att få jaga varg.

Jakten kan inte starta förrän ett formellt beslut har fattats; ett beslut som liksom övriga skyddsjaktsbeslut sedan i vintras omedelbart skall vidarebefordras till EU-kommissionen.

Läs mer ...

Nordulv överklagar skyddsjaktsbeslut i Dödens triangel

Föreningen Nordulv överklagar skyddsjaktsbeslutet på tre vargar inom Filipstads kommun, Värmlands län. Föreningen anser att jakten inte är förenlig med gällande lag. Överklagan är skickad till Länsstyrelsen i Värmland, Naturvårdsverket samt EU-kommissionen.


Visa 2012-06-25 Brattforsreviret (publ) på en större karta

En tidigare skyddsjaktsansökan på varg i området avslogs av Länsstyrelsen i början av februari. Det var jägarna i Brattforsreviret som ville jaga varg efter att två hundar dödats under hösten. I slutet av oktober togs en gråhund vid Östansås i Älvsbacka och en vecka senare en finnstövare på Svartåberget i Forshyttan (se nålarna på kartan). DNA-analys visar att varg dödat de båda hundarna.

Brattfors jaktvårdsförening ansökte om skyddsjakt men  Länsstyrelsen ville avvakta den nya lagstiftningen som skulle komma efter nyår. När man kom till klarhet med att den inte skulle ändra något avslogs ansökan.

- Vi bedömde att det inte fanns tillräckligt allvarliga skador som motiverade skyddsjakt sade länsstyrelsens rovdjursansvarig Lars Furuholm till NWT.

Han fortsatte:
- Man kan alltid förvänta sig en viss mängd skador av varg om man jagar i ett revir. Det vi ska bedöma är om det avviker från det normala. Några skador får man räkna med varje säsong. Har man tur händer inget, har man otur blir det flera skador.

Nu, några månader senare, har det gjorts en annan bedömning. Några vargar har setts en sen kväll (söndagen 17 juni dvs samma dag som händelsen på Kolmården). Ingen skada alls är skedd men det bedöms på hörsägen vara så allvarligt att beslut omedelbart fattas om att hela tre vargar skall skjutas trots att observatören inte ens var säker på antalet vargar.

Detta är helt i strid med de direktiv som EU-kommissionen har gett Sverige angående skyddsjakt på varg. I en intervju med TT i januari förklarade EU-kommissionär Janez Potočnik att om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma ifråga för ett tydligt identfierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada. En flock eller grupp vargar kunde inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt enligt Potočnik, vilket är just vad som sker i Filipstads kommun just nu.

Det är också intressant att notera att tre vargkadaver har hittats i just detta område under kort tid sedan maj (se kartan). Eftersom det är länge sedan döda vargar hittats på detta sätt på andra ställen i landet är det anmärkningsvärt att de finns just här, så nära varandra. Misstankar om jaktbrott finns.

Läs mer ...

Dödens triangel - Tre vargar funna döda, tre skall skyddsjagas

I ett område i östra Värmland, strax över gränsen till Västmanland, har tre döda vargar hittats den senaste tiden.

Två av vargarna låg i sjöar, till synes drunknade. Den tredje hade enligt uppgift från polisen ett pejlhalsband när den hittades.

Tjuvjakt?
De tre vargarna har skickats till SVA för obduktion. Hittils har inga bevis för att vargarna dödats illegalt kunnat hittas men alla tre vargkropparna var i dåligt skick och det är därför svårt att säkert säga vad som var dödsorsaken. Inga andra döda vargar har hittats i Sverige i år.

Skyddsjakt
Dessutom har det i veckan beslutats om skyddsjakt på tre vargar i området efter att en kvinna skall ha haft närkontakt med "minst tre vargar" sent på söndag kväll. Händelsen anmäldes i måndags till Länsstyrelsen och redan på tisdagen var skyddsjaktsbeslutet fattat. Detta var ett rekordsnabbt beslut, speciellt med tanke på att händelsen inte är dokumenterad med annat än kvinnans berättelse. Det är också mycket ovanligt att ett skyddsjaktsbeslut gäller så många som tre vargar på en gång.

Kolmården
Man kan gissa att en anledning till det snabba beslutet var att en 30-årig djurparksanställd dödades i varghägnet i Kolmården tidigare på söndagen. Trots att det var fråga om vargar i fångenskap har händelsen utnyttjats av de som inte vill ha frilevande varg i Sverige.

EU: "Allvarlig skada"
EU-kommissionen har tidigare förklarat för svenska regeringen att skyddsjakt på varg kan endast komma i fråga i de fall där en väl identifierad individ vållat allvarlig skada. Så är det inte här; ingen skada alls har vållats och kvinnan är inte ens säker på hur många vargar hon mötte på söndag kväll.

Sex vargar
Med skyddsjakten kan alltså snart sex vargar ha dödats i det begränsade området i sydvästra Bergslagen.

Tips
Vet du något om vad som kan ha hänt de döda vargarna? Kontakta Nordulv på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Läs mer ...

Skyddsjakt på Gräsövarg

Länsstyrelsen har idag beslutat om skyddsjakt på den varg som igår rev 13 får på ön Lilla Risten öster om Gräsö i nordligaste Roslagen.

- Vi har begärt skyddsjakt på vargen och Naturvårdsverket har nu gett tillåtelse till det. Anledningen är det finns får på många av de små öarna vid Gräsö och på dem kan ägarna inte skydda sina får med stängsel som på fastlandet. Öarna är för små helt enkelt och den här vargen kan lätt simma från den ena till den andra, säger Per Blomkvist, rovdjursanvarig vid länsstyrelsen i Uppsala till UNT.

Skyddsjakten inleds förmodligen i helgen.

Läs mer ...

Död djurkropp vid Molkom var varg

Det var en varg som hittades i sjön Östra Örten utanför Molkom i slutet av maj.

Det visar den analys som gjorts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

De bedömer att vargen, troligen en ungvarg, gått igenom isen och drunknat. SVA har inte kunnat hitta vare sig inre eller yttre skador på vargen och polisen kommer därför att skriva av den förundersökning om jaktbrott som inleddes då kroppen hittades skriver VF.

Läs mer ...

Död varg hittad utanför Filipstad - tredje i området på kort tid

En död varg har hittats vid Älvsjöhyttan utanför Filipstad.

Kroppen är svåridentifierat eftersom det har legat en längre tid, men enligt uppgift från polisen skall den ha haft ett pejlhalspand.

Detta är den tredje döda vargen som hittats i området de senaste månaderna. I början av maj hittades en varg i en tjärn utanför Hällefors och i slutet av maj hittades ett annat vargkadaver i en sjö norr om Molkom.

VF

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.