Menu

Nordulv - Nordulv - Stadgar

Stängslingshelg i Kronoberg

Vill du vara med och hjälpa vargen sprida sig söderut? Den 21-22 april anordnar Naturskyddsföreningen Kronoberg tillsammans med Nordulv och SRF en stängslingshelg i Eneryda (ligger vid rv 23 mellan Älmhult och Växjö). Välkommen att anmäla intresse att deltaga i aktionsgruppen Stängsla för vargen.

Anmäl dig här!

Läs mer ...

Nytt vargrevir i Karlskoga

Två vargar har bildat ett nytt revir i Karlskoga kommun som kommer att kallas Villingsbergsreviret. Det ligger öster om Karlskoga och gränsar i norr mot Loka och Norareviret och i söder mot Hasselforsreviret.
– Det har lång tid varit osäkert, men nu kan vi konstatera att det bildats ett nytt vargrevir säger Per Wedholm, Länsstyrelsen i Örebro län till Karlskoga Tidning.

Läs mer ...

Generell skyddsjakt på rovdjur i Jämtland avslås

Länsstyrelsen i Jämtlands län avslår fyra ansökningar om generell skyddsjakt i samebyarnas kalvningsland. Skälen är att den redovisade skadan inte bedöms som allvarlig, och att det i gällande lagstiftning inte finns utrymme att med skyddsjakt tillåta en generell decimeringsjakt på rovdjur.

Det är samebyarna Jijnjevaerie, Mittådalen, Ruvhten Sijte och Handölsdalen som under januari och februari lämnat in liknande skyddsjaktsansökningar på rovdjur i allmänhet i kalvningslanden i fjällen.

Länsstyrelsen

Läs mer ...

Skultuna: En andra valp skjuten - blodig påk vid dödsplatsen

En andra valp sköts i går kväll vid 19:10-tiden i Skultunareviret. Därmed är två vargar skjutna och skyddsjakten på gällande beslut över.

Nordulv har besökt platsen och konstaterat att vargen efter att den skjutits blödande hasat sig fram ett tiotal meter. På platsen där vargen slutligen dog hittades en blodig påk (ovanstående bild).

Läs mer ...

Skyddsjakt önskas norr om Leksand

Bybor i Hjortnäs/Sunnanäng norr om Leksand avser söka skyddsjakt sedan en varg synts till i byn. Vargen skall ha angripit ett rådjur i en "äppelträdgård" (DT).

Det var strax norr om detta område som en 12-åring i februari fick skolskjuts pga varg. Då påstods en varg ha setts nära skolan men inga spår kunde hittas. 12-årigen hade 1,8km landsväg genom öppen terräng i dagsljus till skolan (DT).

Läs mer ...

Agria: Vildsvin större risk för hund än varg

 

Agrias nya statistik över skadade och dödade hundar visar att det är större risk att en hund råkar ut för vildsvinsskada än vargskada.

I "vildsvinslänen" Skåne och Södermanland dödades eller skadades 3,7 hundar per 10 000 av vildsvin. I "varglänen" Värmland - Dalarna - Gävleborg dödades eller skadades 3,4 hundar på 10 000 av varg.

Farligast för hunden är trafiken. Där drabbas drygt 20 hundar per 10 000.

Siffrorna gäller hundar försäkrade i Agria.

Agria

Läs mer ...

Skultuna: vargvalp skjuten - jakten fortsätter

En varg sköts under skyddsjakt på söndagsmorgonen rapporterar VLT.

Fjolårsvalp
SVA säger att det är en välmående fjolårsvalp utan några synbara defekter. Vargen vägde 36kg när den sköts. Kulan har gått in i bogen, passerat genom båda lungorna och ut strax bakom bröstkorgen på höger sida av kroppen.

Skyddsjaktsbeslutet

Enligt skyddsjaktsbeslutet skall jakten företrädesvis riktas mot revirets föräldradjur men nu har alltså en valp skjutits. EU-kommissionen har klart uttalat att endast tydligt identifierade individer som vållar allvarlig skada får skyddsjagas.

Om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma ifråga vad gäller ett tydligt identfierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada; med andra ord kan en flock eller grupp vargar inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt (EU-kommissionen 2012-02-01)

Brott mot EU:s intentioner
Beslutet i sig var alltså ett brott mot EU:s intentioner och nu när det verkställts och förmodligen fel djur fällts är det än allvarligare.

Vill även skjuta lodjur
3 oktoberg 2011 dödades 14 och skadades 8 får och lamm vid Rörbo gård utanför Sala (SR Västmanland). I radiointervjun säger ägaren att han skall söka skyddsjakt för både varg och lo (lo är också ett stort problem för honom) men Länsstyrelsen har bara nämnt skyddsjaktsansökan för varg. Ansökan lämnades in 4 oktober och även LRF med flera lämnade in en ansökan 6 oktober. Ansökningarna avslogs. Ansökningarna föreslog att hela reviret skulle skjutas bort. 

Vad som hänt med lodjuren och om det gjordes någon skyddsjaktsansökan vet vi inget om just nu.

Läs mer ...

Wolf cub shot - the hunt proceeds

A wolf was shot on protective hunt in the Skultuna family group 100km North West of Stockholm during the protective hunt last Sunday morning.

A male cub
According to the National Veterinary Institute the wolf was a male cub born last year.

EU: Only well identified individulas
The decision for protective hunt of mid January declares that preferrable the alpha pair of the family should be shot, two animals. The EU Commission has made clear, at several times, that only well identified individuals could be hunt, and only if they are found to be causing severe damage and no other solutions are available.

Against the intentions
Since a cub and not a breeding adult was shot it is clear that it wasn't a well identified individual and thus against the intentions of the EU Commission and the Habitats Directive.


Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.