Menu

Nordulv -

Bonde tänkte skjuta varg - dödade hund

En bonde i trakten av Malung såg igår något han trodde var varg. Han sköt djuret som visade vara en lös hund.

Skottet träffade i huvudet och hunden dog på platsen.

När Aftonbladet frågade varför han sköt hunden svarade han:

– Vi har haft problem med rovdjur här. Björn, lo och varg som lemlästat våra djur. Jag beklagar djupt det som hänt. Mer vill jag inte säga.

Inget är känt som tyder på att hunden på något sätt hotat eller angripit tamdjur eller på något annat sätt uppträtt hotfullt.

Bonden har polisanmälts av hundens ägare.

Aftonbladet

Läs mer ...

Jämtland: tre vargar skjutna idag, ytterligare åtta kan skjutas innan året är slut

Tre vargar sköts idag på skyddsjakt i södra Jämtland på skyddsjaktsbeslut från 4 december.

Två av vargarna var ett revirmarkerande par sydväst om Rätan, den tredje var en varghanne väster om Svenstavik skriver Länstidningen. Det finns skyddsjaktsbeslut även på honan i paret.

Igår meddelade Naturvårdsverket att man utökar skyddsjaktskvoten som Länsstyrelsen i Jämtlands län förfogar över med ytterligare sju vargar för resten av 2012. Om det beslutas om skyddsjakt för hela den kvoten kan alltså ytterligare åtta vargar skjutas den närmaste tiden förutom de tre som sköts idag.

Läs mer ...

Två vargar med skabb skjutna norr om Karlskoga - flera ytterligare är angripna

Två  vargar med vad som tros vara skabb har skjutits norr om Karlskoga. Den första sköts igår och den andra nu på förmiddagen skriver Svensk Jakt. Länsstyrelsen hade godkänt jakten.

Enligt uppgift skall fler vargar i området, kanske tre stycken, också vara angripna av skabb. Åtminstone en av de angripna vargarna har setts nästan hårlös. Området tillhör Lokareviret.

Skabb har funnits i området en tid - en angripen varg sköts i juli i år.

Läs mer ...

Inget klart om vargjakt i vinter - många frågetecken kring rovdjurspolitiken

Kommande helg överlämnar vargforskaren Olof Liberg en rapport om effekterna av selektiv vargjakt till Naturvårdsverket skriver Jaktjournalen. Selektiv vargjakt har diskuterats som ett sätt att minska inavelsgraden utan att vargstammen ökar; man skjuter bort de vargar som man bedömer vara mest inavlade.

Tidigare försök att jaga selektivt har dock inte varit lyckade; det är inte lätt för jägaren att veta vilken varg man möter i skogen.

Samtidig hoppas Naturvårdsverket att det nybildade Junselereviret skall få valpar till våren; genetiskt starka valpar som kan planteras ut i mellansvenska revir. Men renägarna i området har ännu inte accepterat läget. De vägrar enligt Jakt & Jägare att ingå avtal trots att viltsamordnare Ruona Burman från Naturvårdsverket var på plats för förhandling senast i måndags. Man kräver full ersättning för extraarbete och skador och man vill ha besked om vad som händer vargparet efter att valparna fötts. Kan det tänkas att de blir kvar eller kommer de att skjutas eller flyttas?

Ett tredje problem är hur utsättning av valparna skall gå till. Man måste ha helt klart för sig var utsättningsreviren finns vilket kräver GPS-märkning och spårsnö tidigare under vintern. Vidare är det osäkert om man får plocka bort ursprungliga valpar ur lyan när man sätter ut nya. Naturvårdsverket har undersökt EU:s syn på detta eftersom det bl.a. kan strida mot Art & Habitatdirektivet men något klart svar finns ännu inte. Det är inte bra om det blir för många valpar i kullen

Slutligen har EU krävt att förvaltningsplanen skall redovisas nu innan januari och att det skall vara en förbättrad plan jämfört med tidigare förslag. Inte mycket har offentliggjorts av regeringens diskussioner med EU på senare tid men nu är det hög tid för ett uttalande från Miljöminister Lena Ek och/eller EU-kommissionär Janez Potočnik.

Slutsatsen blir att ingen egentligen vet något bestämt alls om vad som kommer att hända framöver. Det finns allt för många osäkra faktorer.

 

Läs mer ...

Varg påkörd i Västmanland? - var troligen hund

En varg tros ha blivit påkörd vid Hed norr om Kolsva i Västmanland igår eftermiddag.

Det är föraren av bilen som misstänker att det var varg men ännu har ingen skadad varg hittats.

På lördagseftermiddagen kom dock nya uppgifter. En lapphund försvann och kom senare hem skadad till sina ägare. Det var sannolikt den som blev påkörd.

Läs mer ...

Skyddsjakt önskas på sammanlagt sju vargar i södra Jämtland

[Uppdaterad]

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade idag om skyddsjakt på två vargpar i södra länsdelarna.

Ena paret finns vid Fuan nära Svenstavik, det andra vid Klaxåsen väster om Rätan.

DNA-analyser har visat att vargarna är födda i Skandinavien och de bedöms därför av länsstyrelsen inte vara genetiskt värdefulla för den skandinaviska vargstammen.

Vargarna har inte vållat någon skada men de skall skjutas för att man tror att det finns möjlighet att de kommer att påverka renskötsel i området. Ett riksdagsbeslut från 2001 anger att det skall finnas möjlighet att tillåta vargrevir i vinterbetesmarker (utanför åretruntbete) men det tycks inte ha övervägts i detta fall.

För bara fyra dagar sedan sköts en ung hane öster om Henvålen i samma område, också det på skyddsjakt.

Dessutom finns det enligt uppgift önskemål från sameby i området om att ytterligare två vargar i området skall skjutas.

Läs mer ...

Fyra vargar skyddsjagas i Jämtland trots att ingen skada ännu är känd

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade idag om skyddsjakt på två vargpar i södra länsdelarna.

Ena paret finns vid Fuan nära Svenstavik, det andra vid Klaxåsen väster om Rätan.

DNA-analyser har visat att vargarna är födda i Skandinavien och de bedöms därför av länsstyrelsen inte vara genetiskt värdefulla för den skandinaviska vargstammen.

Vargarna har inte vållat någon skada men de skall skjutas för att man tror att det finns möjlighet att de kommer att påverka renskötsel i området. Ett riksdagsbeslut från 2001 anger att det skall finnas möjlighet att tillåta vargrevir i vinterbetesmarker (utanför åretruntbete) men det tycks inte ha övervägts i detta fall.

För bara fyra dagar sedan sköts en ung hane norr om Vemdalen i samma område, också det på skyddsjakt.

Läs mer ...

Varg skjuten på licensjakt i Hedmark, Norge

  • Publicerad i Norge

En varg sköts idag på licensjakt i Romedal, Hedmark, några mil väster om nordligaste Värmland.

Licensjaktskvoten i området var på fyra djur. Två vargar har tidigare i höst fällts i Rendalen och Engerdal. Dessutom blev en varg skadskjuten men återfanns aldrig så den räknas också av på kvoten. I och med dagens jakt är därmed årets licensjakt över.

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.