Nyhetsbrev 31 - Junselevargarna och årsmöte

Hej Besökare!

Det är med glädje jag just fick beskedet att vi "ridit ut" även den senaste skyddsjaktsansökan på varg i Junsele. Naturvårdsverket har beslutat om avslag och motiverar det med bl.a. att det inte finns några säkra bekräftade observationer av vargparet sedan den tionde februari samt att merparten av renhjorden nu är flyttad till åretruntmarkerna (källa: Allehanda.se).

Vi i Nordulv har alltmer hoppats på detta när vi sett hur tiden har gått men vi har samtidigt haft hög beredskap för att ett beslut om skyddsjakt skulle komma. Nu hoppas vi på att snart få veta något om var vargarna finns.

För övrigt kan jag berätta att vi nyligen hade årsmöte i Nordulv. Jag tackar medlemmarna för förtroendet att få vara ordförande för Nordulv i ytterligare ett år.

Jakob Norstedt-Moberg
Ordförande, Föreningen Nordulv
jakob@nordulv.org
-----------------------
Detta nyhetsbrev går både till medlemmar och andra intresserade. Om du inte redan är medlem så är du välkommen till oss. Vi behöver ditt stöd. Anmäl dig på http://www.nordulv.org/bli-medlem.html : Du kan betala med Paypal eller Plusgiro.

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?