Nyhetsbrev 27 - Delegeringen av skyddsjaktsbeslut till länsstyrelserna stoppad tillsvidare

Hej Besökare!

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som Nordulv skulle förlora sin rätt att överklaga till domstol, vilket också var regeringens baktanke med delegeringen.

Nordulv överklagade i början av veckan beslutet och idag kom beskedet. Delegeringen är stoppad tills domstol avgjort frågan. Hur långt tid det kan ta är oklart bl.a. för att EU följer utvecklingen med stort intresse. Ett EU-pilotärende om just detta öppnades i höstas.

I eftermiddag skickade Naturvårdsverket ut ett mail till alla länsstyrelser. Det löd så här:
--------------------
"Föreningen Nordulv har överklagat Naturvårdsverkets beslut om överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser från och med den 1 februari 2014, ärende nr NV-00003-14.

I och med överklagandet vinner beslutet inte laga kraft förrän förvaltningsrätten slutligt avgjort sitt mål, och deras beslut i sin tur vinner laga kraft. Detta innebär att det i nuläget inte går att säga när delegeringen kan genomföras.

Alla ansökningar om skyddsjakt efter ovan nämnda djur ska tills vidare skickas till Naturvårdsverket för beslut. Naturvårdsverket kommer sedan i normalfallet att skicka ansökan på remiss till berörd länsstyrelse för yttrande. Naturvårdsverket kan även behöva inhämta ytterligare synpunkter från till exempel viltskadecenter eller berört rovdjursprojekt."
------------------
Nordulv har alltså stoppat delegeringen och kommer att kunna fortsätta överklaga skyddsjaktsbeslut till domstol vilket är en fantastisk framgång. Nu får vi bara hoppas att resten av domstolsprocessen också går vår väg.

Trevlig fortsättning på kvällen!

Jakob Norstedt-Moberg
Ordförande, Föreningen Nordulv
jakob@nordulv.org
-----------------------
Detta nyhetsbrev går både till medlemmar och andra intresserade. Om du inte redan är medlem så är du välkommen till oss. Anmäl dig på http://www.nordulv.org/bli-medlem.html : Du kan betala med Paypal eller Plusgiro.

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?