Nordulv Nyhetsbrev 22 - Förvaltningsdomstolen stoppar skyddsjakt i Skåne

Hej Besökare!

Nordulv överklagade skyddsjakten på en varg i östra Skåne och begärde inhibition. Alldeles nyss kom beslutet, jakten som skulle börja i morgon stoppas.

Förvaltningsdomstolen skriver:

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten beslutar att det överklagade beslutet om skyddsjakt efter en varg i Skåne
län (NV-06252-13 m.fl.) inte ska gälla till dess förvaltningsrätten beslutar annat eller avgör
målet slutligt.

Naturvårdsverket föreläggs att senast den 30 augusti 2013 skriftligen yttra sig över
innehållet i bifogade handlingar, aktbilagorna 1 och 24. Om något yttrande inte kommer in
inom angiven tid kan målet ändå komma att avgöras.

Jakob Norstedt-Moberg
Ordförande, Föreningen Nordulv
jakob@nordulv.org
-----------------------
Detta nyhetsbrev går både till medlemmar och andra intresserade. Om du inte redan är medlem så är du välkommen till oss. Anmäl dig på http://www.nordulv.org/bli-medlem.html : Du kan betala med Paypal eller Plusgiro.

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?