Logo
Skriv ut denna sida

Skånejakten stoppas igen - Nordulv får inhibition

Förvaltningsdomstolen i Stockholm har idag åter beslutat att stoppa skyddsjakten på varg i Skåne.

Det första beslutet som Naturvårdsverket fattade i augusti upphävdes nyligen efter Nordulvs överklagan men Naturvårdsverket tog i fredags ett nytt beslut om skyddsjakt i samma område som tidigare. Jakten skulle börja i morgon men Nordulv överklagade och den har nu tillsvidare stoppats (inhibierats) i väntan på att dom faller i målet.

Domstolens beslut avslutas:

"Förvaltningsrätten förordnar också att vargen inte får skjutas intill dess målet har avgjorts slutligt eller förvaltningsrätten dessförinnan beslutar annat"

Senast ändradtisdag, 24 september 2013 14:14
© Nordulv 2013