Logo
Skriv ut denna sida

Magra renar som tas av rovdjur bör inte ersättas - de skulle ändå dött av svält

En ny forskningsrapport från Norsk institutt for naturforskning (NINA) menar att magra djur som ändå skulle ha svultit ihjäl inte bör ge ersättning för rovdjursskador. Forskarna slår fast att dagens ersättningssystem bidrar till att upprätthålla stora renhjordar vilket leder till dåligt bete och magra djur.

Torkild Tveraa, en av forskarna bakom rapporten, säger till Altaposten att de har funnit ett klart samband mellan rovdjursförluster och renarnas kondition.

- Vi har tidigare visat att små kalvar är ett enklare byte för rovdjur men nu har vi fått bevis för det, fastslår Tveraa, som tillsammans med de andra forskarna kommit fram till att de flesta rovdjursförlusterna i Finnmark inte påverkar den totala rendödligheten.

- De skulle ändå ha dött av svält.

Senast ändradtisdag, 10 juli 2012 22:34
© Nordulv 2013