Logo
Skriv ut denna sida

Var är Anja?

Anja Anja Foto: Satens Naturoppsyn

Den värdefulla tiken med finsk-/ryska gener har inte lämnat några spår efter sig under lång tid. Även hennes partner, en hanne som hon slagit sig ihop med i revir i Eidskog på gränsen mellan Akershus och Hedmark, verkar ha försvunnit. Grannen, Aurskogsfamiljen, har tagit över deras område vilket betyder att det inte finns andra revirmarkerande vargar där. Anja är den varg som det skrivits mest om sedan hon valde att slå sig ned första gången på västsidan av Glomma 2009.

Också den från den rysk-/finska populationen direktinvandrade Kynnahannen – far till den välbekanta tiken Kynna – är spårlöst borta i Hedmark. Hans och hans tik, mor till Kynna, har fått tre kullar tillsammans 2008, 2009 och 2010. Hon har nu en ny livskamrat vilket är en bekräftelse på att Kynnas far inte längre finns där.

Inte annat än i extremt sällsynta fall har en revirhävdande varg lämnat sitt ursprungliga revir. Framför allt gäller det tiken som är den som "håller reviret". Det är deras hem.

Petter Wabakken, projektledare vid Høgskolen i Hedmark, har medverkat i en Skandulvrapport där det fastslås att 50 % av dödligheten hos den svensk-/norska vargstammen beror på illegal jakt – en av två vargar som dör, blir utsatta för kriminell verksamhet.

– Det försiggår illegal jakt på båda sidor av gränsen. Vargar forsvinner. De här två exemplen följer samma mönster som andra, säger Wabakken.

– Båda vargarna var mycket viktiga för genetiken i vargstammen. Kynnahannen är far till fyra avkommor som har bildat egna revir och reproducerat sig i Sverige. Det är just inavelsgraden i vargstammen som EU har efterlyst förbättring på om det ska bli möjligt att få licensjakt igen i Sverige. Det här kan betyda att man måste vänta ändå längre med jakt, vilket som också betyder att det kommer att bli fler vargar som drar sig över gränsen till Norge, avslutar Wabakken.

Senast ändradfredag, 23 mars 2012 19:59
© Nordulv 2013