Logo
Skriv ut denna sida

Är Galventiken i norska Eidskogparet försvunnen?

Galventiken Galventiken Lars Gangås, Statens Naturoppsyn

Det spekuleras i att hon är dödad eller flyttad till okänd plats och att Eidskogsreviret därmed är upplöst skriver Raumnes.no.


Eidskogsreviret omfattar norska skogsområden i höjd med Värmland.

Senast ändradtorsdag, 29 december 2011 09:43
© Nordulv 2013