Logo
Skriv ut denna sida

Fyra vargar skyddsjagas i Jämtland trots att ingen skada ännu är känd

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade idag om skyddsjakt på två vargpar i södra länsdelarna.

Ena paret finns vid Fuan nära Svenstavik, det andra vid Klaxåsen väster om Rätan.

DNA-analyser har visat att vargarna är födda i Skandinavien och de bedöms därför av länsstyrelsen inte vara genetiskt värdefulla för den skandinaviska vargstammen.

Vargarna har inte vållat någon skada men de skall skjutas för att man tror att det finns möjlighet att de kommer att påverka renskötsel i området. Ett riksdagsbeslut från 2001 anger att det skall finnas möjlighet att tillåta vargrevir i vinterbetesmarker (utanför åretruntbete) men det tycks inte ha övervägts i detta fall.

För bara fyra dagar sedan sköts en ung hane norr om Vemdalen i samma område, också det på skyddsjakt.

Senast ändradtisdag, 04 december 2012 23:04
© Nordulv 2013