Logo
Skriv ut denna sida

Rysstiken tillbaka i Jämtland - skyddsjaktsansökan inlämnad

Jingevaerie sameby har idag ansökt om skyddsjakt på rysstiken sedan åter finns i renområden i Jämtland, erfar Nordulv.

Vargen misstänks ha rivit renar i samebyn vid Hällesjö, Jämtland.

Detta innebär att det nu kan bli aktuellt med flytt för tredje gången på mindre än ett år.

SVT

Finskryskan är tillbaka i renhjordarna i Jämtland och genast kom krav på att hon ska dödas...

Jingevaerie sameby lämnade i dag in ansökan om att få skjuta bort henne.
Det kan därför nu bli aktuellt att flytta henne för tredje gången. Redan förra veckan förberedde Naturvårdsverket en flytt men då gick vargtiken ur området.
Flyttas tiken blir det för sista gången. Tre gånger på mindre än ett år är klart i överkant vad forskningsreglerna säger, och då pratar man om tre gånger under en varglivstid.
Senast ändradtorsdag, 02 februari 2012 18:02
© Nordulv 2013