Logo
Skriv ut denna sida

Rysstiken har lämnat renarna

Rysstiken har nu lämnat renbetesområdet hos Raedtievaerie samby.

Eftersom vargen inte längre är i det känsliga området, det område för vilket skyddsjaktsansökan är inlämnad, har Länsstyrelsen och Naturvårdsverket bestämt sig för att avvakta vidare åtgärder.

Skadan är inte allvarlig så det finns det goda skäl att inte göra något förhastat, säger Helena Eriksson vid Länstyrelsen i Jämtalnds län.

ÖP

J & J

© Nordulv 2013