Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv stödjer kampen för Ojnareskogen

Nordulv stödjer kampen för Ojnareskogen

Föreningen Nordulv stödjer ockupationen av den unika Ojnareskogen och kampen för en frisk miljö samt för bildandet av en nationalpark på Gotland.

Bidrag till ockupanterna mottages tacksamt och förmedlas till dem. Märk inbetalningen "Ojnareskogen".

Skriv gärna under den här petitionen.

Läs mer här http://ojnare.tumblr.com/.

Fältbiologerna.

Senast ändradonsdag, 29 augusti 2012 20:50
© Nordulv 2013