Logo
Skriv ut denna sida

Vargar i Gävleborg inventerade

Svensk Jakt publicerar idag en lista på vilka vargar Länsstyrelsen i Gävleborgs län känner till:

 

  • "I Tenskogsreviret har observation av sju vargar (två uxna vargar och fem årsvalpar) kvalitetssäkrats.
  • Korsåreviret har en mycket trolig föryngring. De uppehåller sig mest i Dalarnas län, skriver länsstyrelsen.
  • Revirmarkerande vargpar i fjolårets Skrälldalsrevir samt i Haveröreviret. Båda dessa revir delas med Medelpad och/eller Härjedalen.
  • I Galven har man hittills bara hittat en varg, en tik. Det är alltså oklart om den så kallat gentiskt viktiga hanvargen i reviret fortfarande är kvar i området.
  • Fjolårets Homnarevir ligger numera inne i Dalarna, enligt GPS-positionerna, och det ska vara ett intakt par igen efter fjolårets skyddsjakt.
  • I området där Homnareviret låg i fjol uppehåller sig varg av okänd status. Vargen attackrade så sent som i helgen två schillerstövare, varav den ena dödades.
  • I Sandviken- och Ockelboområdena följer länsstyrelsen kontinuerligt upp observationer för att få en bild av vad det är för vargar som rör sig där. "

Dessutom har man hittat nio vargar i Sjösvedenreviret.

 

Senast ändradtorsdag, 15 december 2011 13:46
© Nordulv 2013