Logo
Skriv ut denna sida

EU-kommissionär Potočnik - vi tvekar inte att föra Sverige till domstol

Janez Potočnik Janez Potočnik

EU-kommissionens kontor i Sverige skriver på sin hemsida följande:

EU-kommissionären för miljöskydd, Janez Potočnik, kommenterade Naturvårdsverkets beslut att delegera beslutsrätten till skyddsjakt på 32 vargar till länsstyrelserna i en intervju med TT, publicerad den 29 januari 2012.

Kommissionären förklarar i tydliga ordalag att skyddsjakt inte får bli en maskerad licensjakt (som ju nu stoppats efter EU-kommissionens intervention). Kommissionären var också kritisk och förklarade att det "--- vore logiskt om den som inför skyddsjakt på varg också har klara regler för hur den skall se ut. Det måste absolut finnas en klar definition för i vilka fall skyddsjakten får genomföras, hur den skall se ut och vad som krävs innan ett sådant beslut kan fattas ---".

I avsaknad av sådana instruktioner understryker kommissionären att skyddsjakt bara får ske om det inte finns några andra lösningar, som till exempel att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller exempelvis förse hundar med bjällror. Om inga andra lösningar är möjliga så kan skyddsjakt bara komma ifråga vad gäller ett tydligt identfierat djur som man vet är farligt eller skulle kunna orsaka allvarlig skada; med andra ord kan en flock eller grupp vargar inte bli föremål för kollektiv skyddsjakt.

Enligt Naturvårdsverkets egna siffror dödade vargen under året 2010, 21 hundar - 14 jakthundar och 7 sällskapshundar. Det finns ungefär 200.000 jakthundar i Sverige. Enligt Agria försäkrings- bolag dödades eller skadades 800 hundar i trafiken, 144 dödades eller skadades av annat vilt eller vildsvin, 43 drunknade, 15 dödades eller skadades av vådaskott och 16 dödades eller skadades av varg under 2010. Enligt denna statistik, som alltså avser försäkringstagare i Agria så var vargen ansvarig för 1,5 % av fallen av dödade/skadade hundar år 2010. I vilken mån Vargarna själva blivit jagade eller angripna av de drabbade hundarna förtäljer inte statistiken. Samma år rev vargen 200 av landets 550.000 får och ägarna till dessa får fick full ekonomisk ersättning av staten.

EU-kommissionären Potočnik var mycket tydlig i sitt meddelande: " --- Vi kommer inte att tveka att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler ---".

 

Senast ändradmåndag, 06 februari 2012 22:32
© Nordulv 2013